Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 6/12/2018 13:32

Hà Nội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 36 lãnh đạo chủ chốt

HĐND TP Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 36 lãnh đạo chủ chốt trong sáng 6.12HĐND TP Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 36 lãnh đạo chủ chốt trong sáng 6.12

Gần 13h ngày 6/12, HĐND TP Hà Nội chính thức công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 36 lãnh đạo chủ chốt khối HĐND TP và UBND TP.

10h30 ngày 6/12, HĐND TP Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh do HĐND TP Hà Nội khoá XV bầu hoặc phê chuẩn. Trong đó khối HĐND TP có 8 chức danh, khối UBND TP có 28 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm…

Phát biểu trước khi lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo quy định và thực hiện quyền giám sát của HĐND, cũng đánh giá mức độ trách nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu để làm cơ sở cho việc đánh giá cán bộ.

“Mục đích của lấy phiếu tín nhiệm là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Đặc biệt giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động”, bà Ngọc nói.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cũng nhấn mạnh kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 36 lãnh TP Hà Nội

STT

Tên/Chức danh

Tín nhiệm

cao (%)

Tín nhiệm

(%)

Tín nhiệm thấp (%)

I

Khối HĐND TP

 

1

 

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP

100

(98,04%)

1

(0,98%)

1

(0,98%)

2

 

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP

86

(84,31%)

6

(5,88%)

10

(9,8%)

3

 

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND TP

85

(80,39%)

16

(15,69%)

4

(3,92%)

4

Ông Trần Thế Cương, Trưởng ban VH– XH

85

(83,33%)

13

(12,75%)

3

(2,94)

5

 

Ông Lê Minh Đức, Chánh VP HĐND TP

81

(79,41%)

16

(15,69%)

3

(2,94%)

6

 

Bà Phạm Thị Thanh Mai, Trưởng ban KT-NS

90

(88,24%)

7

(6,85%)

4

(3,92%)

7

 

Ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế

87

(85,29%)

9

(8,82%)

5

(4,9%)

8

Ông Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban Đô thị

85

(85,29%)

12

(11,76%)

2

(1,96%)

II

Khối UBND TP Hà Nội

1

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP

84

(82,35%)

11

(13,73%)

4

(3,29%)

2

Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP

76

(74,51%)

20

(19,21%)

5

(4,9%)

3

 

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP

61

(59,8%)

27

(26,4%)

12

(11,76%)

4

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP

67

(65,69%)

31

(30,9%)

2

(1,96%)

5

Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP

58

(56,86%)

33

(32,35%)

10

(9,8%)

6

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP

45

(44,12%)

42

(41,18%)

13

(12,75%)

7

Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP

74

(72,55%)

17

(16,67%)

10

(9,8%)

8

Ông Lê Ngọc Anh, GĐ Sở KH&CN

52

(50,98%)

45

(44,12%)

5

(4,9%)

 

9

Ông Lê Văn Dục, GĐ Sở Xây dựng

43

(42,16%)

45

(44,12%)

14

(13,7%)

10

Ông Chử Xuân Dũng, GĐ Sở GD&ĐT

40

(30,22%)

49

(48,04%)

13

(12,79%)

11

Ông Vũ Đăng Định, GĐ Sở Ngoại vụ

65

(63,73%)

33

(32,35%)

4

(3,92%)

12

Ông Nguyễn Trọng Đông, GĐ Sở TN và MT

41

(40,02%)

45

(44,15%)

16

(15,69%)

 

13

 

 

Ông Tô Văn Động, GĐ Sở Văn hóa Thể thao

 

 

50

(49,02%)

 

 

40

(39,22%)

 

 

12

(11,76%)

 

 

14

 

 

Ông Hà Minh Hải, GĐ Sở Tài chính

 

 

88

(86,27%)

 

 

13

(12,75%)

 

 

1

(0,98%)

 

 

15

 

 

Ông Trần Đức Hải, GĐ Sở Du lịch

 

 

49

(48,04%)

 

 

46

(45,1%)

 

 

7

(6,86%)

 

 

16

 

 

Ông Nguyễn Khắc Hiền, GĐ Sở Y tế

 

 

69

(67,65%)

 

 

29

(28,43%)

 

 

4

(3,92%)

 

 

17

 

 

Ông Nguyễn An Huy, Chánh Thanh tra TP

 

 

76

(74,51%)

 

 

22

(21,57%)

 

 

4

(3,92%)

 

 

18

 

 

Ông Đoàn Duy Khương, GĐ CATP

 

 

65

(63,73%)

 

 

27

(26,47%)

 

 

10

(9,8%)

 

 

19

 

 

Ông Chu Phú Mỹ, GĐ Sở NN&PTNT

 

 

49

(48,04%)

 

 

35

(34,31%)

 

 

18

(17,67%)

 

 

20

 

 

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, GĐ Sở KH-ĐT

 

 

74

(72,55%)

 

 

17

(16,6%)

 

 

11

(10,78%)

 

 

21

 

 

Ông Trần Huy Sáng, GĐ Sở Nội vụ

 

 

79

(77,45%)

 

 

20

(19,61%)

 

 

3

(2,94%)

 

 

22

 

 

Ông Khuất Văn Thành, GĐ Sở LĐ-TB&XH

 

 

81

(79,41%)

 

 

17

(16,6%)

 

 

4

(3,92%)

 

 

23

 

 

Ông Lê Hồng Thăng, GĐ Sở Công thương

 

 

59

(57,84%)

 

 

38

(37,25%)

 

 

5

(4,9%)

 

 

24

 

 

Ông Phạm Quý Tiên, Chánh VP UBND TP

 

 

70

(68,63%)

 

 

28

(27,45%)

 

 

4

(3,92%)

 

 

25

 

 

Ông Ngô Anh Tuấn, GĐ Sở Tư pháp

 

 

57

(55,8%)

 

 

42

(41,18%)

 

 

3

(2,94%)

 

 

26

 

Ông Vũ Văn Viện, GĐ Sở GTVT

69

(67,65%)

29

(28,43%)

4

(3,92%)

 

27

 

Ông Lê Vinh, GĐ Sở Quy hoạch Kiến trúc

49

(48,04%)

43

(42,16%)

10

(9,8%)

 

28

 

Ông Nguyễn Tất Vinh, Trưởng ban Dân tộc TP

41

(40,2%)

 

51

(50%)

 

10

(9,8%)

 

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm