Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 29/1/2018 11:02

Hà Nội: Bỏ quy định đóng góp tự nguyện để mua sắm thiết bị

Hà Nội: Bỏ quy định đóng góp tự nguyện để mua sắm thiết bị

GD&TĐ - Quy định về thu chi khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường sẽ được bãi bỏ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

Tại điều 11  của Quyết định 51 ban hành năm 2013 của UBND thành phố Hà Nội có nội dung về thu, chi các khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường.

Quy định nêu: Trong trường hợp ngân sách nhà nước và khoản thu học phí chưa đáp ứng được hết các nhu cầu sửa chữa nhỏ, mua sắm trang thiết bị, các trường được huy động đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân và phụ huynh học sinh theo nguyên tắc không ép buộc hay bình quân hóa mức đóng góp đối với phụ huynh học sinh.

Bên đóng góp không được gắn bất kỳ điều kiện ràng buộc nào về đặc quyền, đặc lợi trong việc thụ hưởng dịch vụ giáo dục hoặc quyền khai thác lợi ích kinh tế phát sinh từ tài sản, kinh phí đã đóng góp cho nhà trường.

Việc bỏ Điều 11 của Quyết định 51 là hành động quyết liệt của UBND thành phố Hà Nội vào cuộc cùng Bộ GD&ĐT khắc phục tình trạng lạm thu trong trường học gây bức xúc trong thời gian qua.

Những năm qua, các khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa hoặc mua sắm trang thiết bị gây không ít bức xúc cho phụ huynh khi một số trường lợi dụng để lạm thu. Đầu năm học 2017-2018, Sở Giáo dục Hà Nội đã phát hiện và xử lý gần 20 trường có những khoản thu không đúng quy định.

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội có hiệu lực từ ngày 5/2/2018.

Vân Anh