Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 26/7/2017 16:26

Giật mình với những số liệu công bố bởi Kiểm toán Nhà nước

KTNN đã chỉ ra nhiều bộ, địa phương có sai phạm trong sử dụng, thanh lý xe công (ảnh minh họa) KTNN đã chỉ ra nhiều bộ, địa phương có sai phạm trong sử dụng, thanh lý xe công (ảnh minh họa)

GD&TĐ - Báo cáo tổng hợp của kiểm toán năm 2016 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho thấy có hàng loạt các sai phạm trong hoạt động quản lý, sử dụng và thanh lý xe công của các bộ, ngành, địa phương; quản lý nợ xấu, công nợ chưa chặt chẽ; thiếu minh bạch trong đầu tư các dự án giao thông BOT...

Thừa xe nhưng vẫn mua mới

Theo kết quả kiểm toán năm 2016 của KTNN cho thấy hàng loạt sai phạm trong hoạt động quản lý, sử dụng và thanh lý xe công của các bộ, ngành, địa phương. Sau rà soát, KTNN cho biết trong cả nước có tới 2.334 xe công dôi dư. Tuy nhiên đến ngày 8/3/2017 mới chỉ có 23/28 bộ, cơ quan T.Ư và 19/50 địa phương báo cáo về Bộ Tài chính phương án xử lý. Một số bộ, cơ quan T.Ư và địa phương có tình trạng xe dôi dư so với định mức, chưa hoàn thành việc rà soát, sắp xếp về Bộ Tài chính song vẫn mua sắm thêm xe phục vụ công tác và xe chuyên dùng bao gồm các tỉnh, thành: TPHCM, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bình Dương, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc thanh lý xe công chưa bảo đảm điều kiện về thời gian sử dụng đã được thanh lý diễn ra tại 2 bộ và 4 địa phương.

Cụ thể Bộ NN&PTNT thanh lý 13 chiếc có thời gian sử dụng từ năm 2002 - 2006 (thiếu 1 - 5 năm). Tỉnh Đồng Nai thanh lý 7 có chiếc thời gian sử dụng từ 2002 - 2009 (thiếu 1 - 8 năm). Tỉnh Bình Thuận thanh lý 6 chiếc có thời gian sử dụng từ 2002 - 2006 (thiếu 1 - 5 năm).

Báo cáo Kiểm toán cũng chỉ ra nhiều sai phạm trong hoạt động mua sắm, sử dụng, quản lý và thanh lý xe công của các bộ, địa phương. Theo đó, Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg và Thông tư số 159/2015/TT-BTC chưa quy định, hướng dẫn việc chuyển đổi từ xe phục vụ công tác sang xe chuyên dùng nhưng đã có 6 bộ và 1 tỉnh chuyển đổi từ xe phục vụ công tác sang xe chuyên dùng. Cụ thể, Bộ Tài chính chuyển 385 xe, tỉnh Bến Tre chuyển 9 xe, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chuyển 76 xe, Bộ NN&PTNT chuyển 33 xe... Tình trạng trang bị xe ô tô và xe chuyên dùng cho đơn vị không có tiêu chuẩn được trang bị xe cũng xảy ra ở một số địa phương.

Quản lý công nợ, nợ xấu chưa chặt chẽ

Theo báo cáo kết quả kiểm toán NHNN, 8 tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm cho thấy, các đơn vị đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao, kinh doanh có lãi. Tuy nhiên, KTNN cho biết vẫn tồn tại một số hạn chế. Nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng đến 31/12/2015 tính đầy đủ cả nợ tồn đọng của Công ty Quản lý tài sản (VAMC), nợ được cơ cấu lại, nợ chưa chuyển nhóm nợ xấu theo kết luận thanh tra NHNN là 476,86 nghìn tỷ đồng, chiếm 8,85% tổng dư nợ. Nợ xấu của Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) tính cả nợ đã bán cho VAMC là 73.472 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng dư nợ...

Báo cáo cũng cho biết, VAMC chưa chủ động xử lý nợ xấu mà chủ yếu thông qua các tổ chức tín dụng bán nợ tự thực hiện với kết quả thấp. Tổng thu hồi nợ từ năm 2013 đến 2015 của VAMC là 22.902 tỷ đồng, chiếm 10,4% dư nợ đã mua. Việc cân đối vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội rất khó khăn, trong đó nhiều khoản vay từ Kho bạc Nhà nước, NHNN phải gia hạn hoặc khoanh nợ.

Đặc biệt, KTNN cũng đã chỉ ra một số đơn vị còn tồn tại nhiều khoản công nợ phải thu tồn đọng từ nhiều năm, chưa được thu hồi và xử lý dứt điểm. Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa thu hồi được 769,30 tỷ đồng nợ gốc, 735,56 tỷ đồng lãi của Công ty cho thuê tài chính II và 26,26 tỷ đồng lãi của Công ty cho thuê tài chính I. Agribank để cán bộ chiếm dụng, tham ô 270,50 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất sai quy định 99,73 tỷ đồng; PJICO để cán bộ chiếm dụng 0,81 tỷ đồng...

Đối với kiểm toán các dự án BOT giao thông, KTNN phát hiện tình trạng nhiều đơn vị chỉ dựa trên số liệu thống kê của tư vấn khảo sát trong 2 - 3 ngày để quy ra lưu lượng phương tiện 365 ngày, hoặc căn cứ kết quả khảo sát lưu lượng phương tiện đã cũ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Trong khi đó, trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, hầu hết các dự án đều áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư và chỉ định nhà thầu thi công mà không thực hiện đấu thầu. Việc xác định tổng mức vốn đầu tư của dự án còn sai sót, xác định tổng vốn đầu tư của dự án bao gồm cả phần thuế VAT được Nhà nước hoàn lại…

Sau khi thực hiện kiểm toán 27 dự án BOT, KTNN đã đề nghị giảm tổng cộng tới 100 năm thu phí. Giảm thời gian thu phí hoàn vốn của các dự án từ 10 tháng đến 13 năm so với phương án tài chính ban đầu mà nhà đầu tư đã đưa ra.

Qua kiểm toán, KTNN đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan T.Ư, địa phương, đơn vị được kiểm toán thực hiện đầy đủ, kịp thời kiến nghị của KTNN trong năm 2016 đối với niên độ ngân sách năm 2015 là 38.776 tỷ đồng. Trong đó, tăng thu 11.365 tỷ đồng; giảm chi 16.174 tỷ đồng; nợ đọng phát hiện tăng thêm 1.569 tỷ đồng; phải nộp, hoàn trả và quản lý qua NSNN 9.104 tỷ đồng; xử lý khác 564 tỷ đồng. KTNN cũng đề nghị các đơn vị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với các khuyết điểm và sai phạm đã nêu trong từng báo cáo kiểm toán.

Nam Khánh