Giáo dục là điểm nhấn trong chương trình Phát triển văn hóa - xã hội Thủ đô

VÂN ANH - 15:45 06/01/2020
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen của Thành ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen của Thành ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cho biết: Trong 5 năm qua, Chương trình số 04 của Thành ủy về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020" đã được chỉ đạo thực hiện một cách tập trung, đồng bộ.

Những chủ trương, chính sách của Trung ương và thành phố về văn hóa và con người đã đi vào thực tiễn cuộc sống với những cách làm sáng tạo, hiệu quả và phù hợp, tạo động lực quan trọng trong tiến trình xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Các chỉ tiêu của Chương trình đều đạt so với kế hoạch đề ra, cao hơn so với cùng kỳ của nhiệm kỳ trước.

Công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao được coi trọng. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục và thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Đặc biệt, công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Nhiều giải pháp cụ thể bước đầu đạt hiệu quả, với nhiều mô hình, sáng kiến hay như: Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; ban hành và triển khai các quy tắc ứng xử; đưa vào giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh...

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU nhấn mạnh: Chương trình số 04-CTr/TU đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng, chỉ đạo phát triển văn hóa, ổn định an sinh xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh.

Trong đó, nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, bảo đảm an sinh xã hội được đặt ra tại Chương trình số 04-CTr/TU là một trong 5 nhiệm vụ chủ yếu, ba khâu đột phá của thành phố.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chỉ đạo Chương trình đã tập trung chỉ đạo sát sao, các nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, các ngành triển khai thực hiện từ thành phố đến cơ sở. Các địa phương, đơn vị bám sát tinh thần chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, khắc phục khó khăn để thực hiện đồng bộ Chương trình.

Bên cạnh đó, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình cũng đề nghị các sở, ngành, đơn vị cần nhìn nhận đầy đủ, khách quan và quan tâm khắc phục những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong thực hiện chương trình.

Vân Anh

Bình luận của bạn đọc