Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 6/12/2018 16:27

Giám đốc Sở TN&MT Bình Thuận có phiếu tín nhiệm thấp nhất

Ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Bình Thuận có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất. (Ảnh: VOV)Ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Bình Thuận có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất. (Ảnh: VOV)

GD&TĐ - Từ ngày 4-6/12, tại kỳ họp thứ 7 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X được tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

 Cụ thể, có 21 chức danh thuộc khổi UBND tỉnh và 8 chức danh thuộc khối HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất, với 48 phiếu (chiếm 88,89% tổng số đại biểu) và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bình Thuận với 10 phiếu (chiếm 18,52% tổng số đại biểu).

Ông Đỗ Minh Kính - Giám đốc Sở Công thương với 4 phiếu tín nhiệm thấp; ông Vũ Văn Tuấn, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông 2 phiếu tín nhiệm thấp và ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế 2 phiếu tín nhiệm thấp.

Còn ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch tỉnh này và 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đều có phiếu tín nhiệm thấp. Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hai có 1 phiếu tín nhiệm thấp và Phó Chủ tịch thường trực Lương Văn Hải có 1 phiếu tín nhiệm thấp, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Hòa có 3 phiếu tín nhiệm thấp.

Vũ Khánh

Tin tiêu điểm