Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 21/5/2018 16:33

Giải quyết những hạn chế, bất cập trong lĩnh vực trồng trọt

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Trong phiên làm việc chiều nay (21/5), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Trồng trọt trước Quốc hội.

Theo Tờ trình, sau 14 năm thi hành Pháp lệnh giống cây trồng, Nghị định về quản lý phân bón và các quy định của pháp luật có liên quan đã góp phần quan trọng vào việc phát triển sản xuất trồng trọt. Tuy nhiên, trong quá trình thi hành pháp luật về trồng trọt đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập.

Việc ban hành Luật Trồng trọt nhằm thiết lập khung pháp lý điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực trồng trọt, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả, khả thi để phát triển trồng trọt theo định hướng thị trường; có cơ cấu quản lý, sản xuất, kinh doanh hợp lý; tạo lập được nền sản xuất hàng hoá quy mô lớn, chất lượng và từng bước hiện đại hoá, đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững, đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông dân, thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, cơ bản Ủy ban tán thành với các quy định đổi mới của Dự thảo Luật Trồng trọt để phù hợp với yêu cầu quản lý hoạt động trồng trọt trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng như hội nhập kinh tế quốc tế. Theo đó, dự thảo Luật có tính khả thi tương đối cao.

Tuy nhiên, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, quy định trong Dự thảo Luật hoặc giải trình rõ một số nội dung như: Lộ trình xây dựng, ban hành đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để kiểm soát được chất lượng giống, chất lượng phân bón; Việc bảo tồn, khai thác, sửdụng vật liệu nhân giống cây trồng, đặc biệt là nguồn gen quý hiếm, bản địa đem lại lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm trồng trọt;

Cụ thể hóa tối đa nhiều điều, khoản trong Dự thảo Luật còn quy định giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT hoặc Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành (tại 58 điều, khoản) để khi Luật được ban hành thì có thể thực thi được ngay.

Đồng thời, đề nghị Ban soạn thảo rà soát, chỉnh sửa một số quy định trong dự thảo Luật cho phù hợp với thực tế như: quy định khi nộp mẫu giống, chủ sở hữu giống phải cam kết mẫu giống đó không trùng với giống đã được bảo hộ ở bất kỳ quốc gia nào (khoản 1 Điều 14); quy định về trình độ người làm kỹ thuật ở cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán giống cây trồng (điểm a, khoản 1 Điều 33); quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại vùng canh tác trong khu đô thị và canh tác gắn với du lịch phải được phép của cơ quan quản lý chuyên ngành (khoản 1 Điều 71); quy định về cơ sở bảo quản, chế biến phải gắn với vùng sản xuất nguyên liệu (khoản 4 Điều 73)…

Qua nghiên cứu Hồ sơ dự án Luật Trồng trọt của Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy, dự án Luật được chuẩn bị tương đối công phu. Ban soạn thảo đã đánh giá, tổng kết 12 năm thi hành Pháp lệnh Giống cây trồng, tổng kết việc quản lý hoạt động phân bón, tham khảo kinh nghiệm của một số nước trong khu vực và trên thế giới và pháp luật quốc tế về giống cây trồng, về quản lý vật tư, canh tác nông nghiệp.

Nội dung dự thảo Luật có nhiều quy định mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước và yêu cầu hội nhập quốc tế về trồng trọt. Hồ sơ Dự án Luật được chuẩn bị đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ủy ban KH,CN&MT nhất trí cho rằng, dự án Luật Trồng trọt đã đủ điều kiện trình Quốc hội.

Minh Phong