Bản in

Thời sự

Thứ Bảy, 29/4/2017 12:52

Giải quyết kiến nghị về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giải quyết kiến nghị về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

GD&TĐ - Về đề nghị xem xét, giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Kháng Chiến tại Đơn kiến nghị ngày 22/2/2017, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thái Nguyên kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan liên quan căn cứ quy định của pháp luật về đất đai, khẩn trương xem xét, giải quyết kiến nghị của ông Trần Kháng Chiến về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ

Tin tiêu điểm