Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 26/1/2017 13:07

Gia Lai phấn đấu đến 2020 có trên 7.000 doanh nghiệp

Gia Lai phấn đấu đến 2020 có trên 7.000 doanh nghiệp

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Gia Lai tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020 có trên 7 nghìn doanh nghiệp. 

Đó là một trong những nội dung tại Thông báo số 45/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Cũng tại Thông báo này, Thủ tướng yêu cầu Gia Lai xác định đúng vị trí trung tâm tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam, tạo khung chính sách để thu hút các nhà đầu tư, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tổ chức thử nghiệm và thực nghiệm những đột phá mới về thể chế, chính sách, mô hình tiên tiến trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Phấn đấu là một Tỉnh tiên phong đổi mới, phát triển mạnh doanh nghiệp nông nghiệp, mô hình hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chất lượng cao trong đó tập trung vào sản xuất, chế biến sâu tạo ra các sản phẩm có giá trị tăng cao, thương hiệu quốc gia, tăng cường liên kết giữa sản xuất với thị trường, giữa nông nghiệp với công nghiệp và liên kết vùng.

Bên cạnh đó, phát huy tiềm năng để phát triển du lịch, quy hoạch tổng thể các điểm, loại hình sản phẩm, tuyến du lịch phù hợp với tiềm năng lợi thế so sánh, đặc biệt là du lịch sinh thái và du lịch văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, tăng cường liên kết với các Tỉnh trong vùng và các trung tâm du lịch lớn của cả nước, giữ gìn môi trường sinh thái, nguồn nước và các sản phẩm sạch phục vụ cho dịch vụ du lịch.

Gia Lai cũng cần tiếp tục đổi mới giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, gia cường nền tảng xã hội và tập trung giải quyết các vấn đề xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, tranh chấp khiếu kiện liên quan đến đất đai, ô nhiễm môi trường, phân hóa giàu nghèo và trấn áp các loại tội phạm không để xảy ra các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự và an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, chủ quyền, biên giới quốc gia.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ

Tin tiêu điểm