Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 19/9/2017 17:33

Đưa công tác thanh tra ngành GD đi vào thiết thực, hiệu quả

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT  Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghịThứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị

GD&TĐ - Ngày 19/9, tại TP. Huế, Thanh tra Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2016 – 2017.  Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Thanh tra Bộ GD&ĐT, trong năm học 2016 – 2017, hầu hết các sở GD&ĐT trong cả nước đã thực hiện quy trình thanh tra theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra (Thông tư số 05/2014/TT-TTCP).

Qua thanh tra, đã phát hiện những sai phạm, hạn chế, thiếu sót trong quản lý như một số phòng GD&ĐT chưa có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại của các đơn vị sau kiểm tra; công tác kiểm tra nội bộ của nhà trường còn yếu, quản lý thu, chi, dạy thêm, học thêm sai quy định.

Tổng số đơn thư các sở GD&ĐT đã nhận được là 1245 đơn, trong đó có 763 đơn đủ điều kiện, 206 đơn đã được giải quyết theo thẩm quyền, 2 đơn đang giải quyết; đơn không thuộc thẩm quyền đã được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Thanh tra Bộ GD&ĐT đã chuyển 131 đơn đủ điều kiện xử lý theo thẩm quyền (trong đó: 39 đơn gửi Sở GD&ĐT[1], 92 đơn chuyển về UBND tỉnh, UBND huyện và phòng GD&ĐT).

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng nêu rõ, trong năm học vừa qua, dù đã rất cố gắng và đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng việc chuẩn bị thanh tra vẫn cần được quan tâm đúng mức hơn nữa; nhất là việc khảo sát, nắm tình hình để xác định nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành thanh tra phù hợp; chưa thanh tra hoạt động ôn tập bồi dưỡng, thi đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Ngoài ra, công tác tiến hành thanh tra còn kéo dài, một cuộc thanh tra nhiều đơn vị, lập các biên bản thanh tra chưa đúng mẫu trong Thông tư số 05/2014/TTCP, có nơi còn chưa quan tâm thanh tra đối với hoạt động giáo dục liên quan của các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn. 

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng yêu các các sở GD&D tới phải xác định vị trí việc làm của Thanh tra sở, từ đó là căn cứ bố trí đội ngũ đáp ứng vị trí việc làm. Phối hợp với Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, nâng cao tính chuyên nghiệp cho công chức, viên chức làm công tác thanh tra.

Minh Ngọc