Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 11/6/2015 16:11

Đồng Tháp: Giữ vững vai trò nòng cốt của Đảng bộ cơ sở Sở GD&ĐT

Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Sở GD&ĐT Đồng Tháp.Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Sở GD&ĐT Đồng Tháp.

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đồng Tháp vừa tổ chức Đại hội đảng viên Đảng bộ cơ sở Sở GD&ĐT lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đã thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Sở GD&ĐT Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Sở GD&ĐT nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Qua đó các đảng viên tham dự Đại hội đã thảo luận góp ý và tham gia 3 tham luận đề xuất thêm những giải pháp nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đạt hiệu quả cao hơn trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội cũng đã thảo luận đóng góp các Văn kiện Đại hội các cấp (Văn kiện Đại hội XII của Đảng và Đại hội VII của Đảng bộ Khối) và Báo cáo tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên đã thể hiện tính dân chủ rất cao trong việc biểu quyết về các chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ tới; xem xét, cân nhắc, lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực để biểu quyết bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, bầu cử Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tiến hành phiên họp lần thứ nhất bầu Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở với kết quả: đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Minh Tâm tái cử chức danh Phó Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã ra mắt trước Đại hội gồm 7 đồng chí: Trần Thanh Liêm; Nguyễn Minh Tâm; Nguyễn Thị Ngọc Giàu; Nguyễn Hữu Thời; Bùi Quý Khiêm; Trương Thanh Bình; Nguyễn Qui Hợp.

Quốc Ngữ