Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 28/5/2015 19:59

Đơn thư khiếu nại, tố cáo phải được giải quyết trong 10 ngày

Cơ quan chức năng phải giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thời hạn 10 ngày, tính từ ngày nhận được đơn.
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh vừa ban hành Quyết định 1346 về việc công bố thủ tục hành chính về xử lý đơn thư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, Thanh tra Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ xử lý đơn tại Trung ương; UBND cấp tỉnh, thanh tra tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh xử lý đơn thư tại cấp tỉnh; UBND cấp huyện, thanh tra huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện xử lý đơn thư tại cấp huyện,…

Theo Quyết định 1346 (có hiệu lực từ ngày 27/5), đơn tố cáo đối với đảng viên vi phạm quy định, Điều lệ của Đảng được thực hiện theo quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc trung ương.

Đối với đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ich nhà nước, cơ quan, tổ chức, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân thì người xử lý đơn thư phải kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật hoặc thông báo cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền áp dụng biện pháp kịp thời để ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

“Đối với đơn tố cáo xuất phát từ việc khiếu nại không đạt được mục đích, công dân chuyển sang tố cáo đối với người giải quyết khiếu nại nhưng không cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ chứng minh cho việc tố cáo của mình thì cơ quan, người có thẩm quyền không thụ lý giải quyết nội dung tố cáo”- quyết định 1346 nêu rõ.

Trường hợp nhận được đơn tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo nhưng có nội dung rõ ràng, kèm theo các thông tin, tài liệu, bằng chứng chứng minh nội dung tố cáo hành vi tham nhũng, hành vi tội phạm thì người xử lý đơn báo cáo thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, pháp luật tố tụng hình sự.

Theo quyết định của Thanh tra Chính phủ, đơn khiếu nại do đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các thành viên mặt trận, các cơ quan báo chí hoặc các cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật chuyển đến nhưng không thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết thì người xử lý đơn thư đề xuất thủ trưởng cơ quan gửi trả lại kèm theo các giấy tờ, tài liệu (nếu có) và nêu rõ lý do cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đơn đến.

Thời hạn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm