Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 20/4/2018 07:00

Đổi mới để đáp ứng nhu cầu của công đoàn viên

Đổi mới để đáp ứng nhu cầu của công đoàn viên

GD&TĐ - Nhiệm kỳ 2018 - 2023 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, toàn ngành GD tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, cùng với việc rà soát quy mô mạng lưới trường lớp, sắp xếp lại bộ máy, tăng cường tự chủ, tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương VI khóa XII. 

Thực trạng trên đặt ra yêu cầu đổi mới với tổ chức Công đoàn ngành cũng như Công đoàn cơ sở.

Hiệu quả từ đổi mới

Với tinh thần luôn luôn đổi mới, không ngừng sáng tạo trong các hoạt động nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn, năm học 2017 - 2018, Công đoàn ngành đã thực hiện được sứ mệnh của mình trong việc bảo vệ quyền lợi, nhân phẩm cho cán bộ, nhà giáo và người lao động.

Từ việc cô giáo bị phụ huynh bắt quỳ ở Long An đến giáo viên mầm non đang mang thai bị phụ huynh đánh phải nhập viện ở Nghệ An đều có sự xuất hiện của Công đoàn ngành trong quá trình giải quyết vụ việc. Có thể thấy, vai trò của tổ chức Công đoàn ngày càng rõ ràng trong việc đảm bảo quyền lợi, bảo vệ nhân phẩm cho nhà giáo. Nói cách khác, đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động cảm nhận được chỗ dựa vững chắc trong việc bảo vệ quyền lợi của mình.

Phong trào tự đổi mới để phù hợp với tình hình thực tế cũng lan đến tổ chức Công đoàn cơ sở. Tại Trường ĐH Cần Thơ, tổ chức Công đoàn luôn song hành với nhà trường trong mọi hoạt động vừa để động viên đoàn viên, giám sát việc đảm bảo an toàn cho đoàn viên.

Bên cạnh đó, hai năm một lần, Công đoàn trường tổ chức tôn vinh thầy, cô giáo và cán bộ quản lý là những tấm gương tiêu biểu của các đơn vị, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý của trường. Thực hiện phong trào “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong toàn trường, Công đoàn đã phát động trong Hội nghị Công chức viên chức hằng năm và phối hợp với chính quyền thực hiện thanh tra, kiểm tra môi trường làm việc và các phòng thí nghiệm tại các đơn vị. Vì vậy, cảnh quan, môi trường của nhà trường ngày càng được cải thiện. Giảng viên trong trường có môi trường làm việc thân thiện, sinh viên có nhiều nơi tự học tập và sinh hoạt ngoại khóa.

Đổi mới để đáp ứng yêu cầu và khẳng định vị thế

Với hoạt động giúp đỡ, ủng hộ cán bộ, nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng sâu, vùng xa, thay vì để các đơn vị tự tìm địa chỉ, Công đoàn ngành đứng ra làm đầu mối thu thập nhu cầu của cá nhân, đơn vị cần hỗ trợ, từ đó kết nối nhà tài trợ. Cầu nối trên đã hạn chế được tình trạng đầu tư dàn trải, không hiệu quả.

Tình hình trong nước và quốc tế đặt ra yêu cầu đổi mới với tổ chức Công đoàn ngành cũng như Công đoàn cơ sở. Nhiệm kỳ 2018 - 2013, Công đoàn Giáo dục Việt Nam xác định tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn giáo dục các cấp để tập hợp đông đảo người lao động tham gia tổ chức Công đoàn; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động; bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín nhà giáo, nghề giáo; tăng cường phát triển lợi ích của đoàn viên Công đoàn; đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, tập trung nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, kỹ năng ứng xử, đạo đức, phong cách nhà giáo; xây dựng môi trường giáo dục văn hóa, dân chủ, kỷ cương, an toàn, thân thiện trong các nhà trường.

Để thực hiện được mục tiêu trên, bản thân đội ngũ cán bộ làm công tác Công đoàn cũng cần có sự đổi mới trong tư duy, hành động. Bởi vậy, việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn cũng là yêu cầu tất yếu. Có như vậy mới xây dựng tổ chức Công đoàn ngành Giáo dục ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn GD Việt Nam chỉ đạo, thực hiện mục tiêu:

- 100% các cơ quan, đơn vị, trường học xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; 100% đơn vị, trường học tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động đúng quy định.

- 100% đơn vị, trường học tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho CBNGNLĐ kỹ năng mềm, kỹ năng ứng xử văn hóa, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học, chuẩn cán bộ quản lý. Đến cuối nhiệm kỳ, 100% CBNGNLĐ có trình độ đạt chuẩn đào tạo; trên 90% CBNGNLĐ đạt các chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- 100% các đơn vị, trường học triển khai và hoàn thành mục tiêu Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Giáo dục giai đoạn 2016 – 2020.

Minh Hằng