Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 19/1/2018 14:06

Công bố số liệu kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Doanh nghiệp đầu tư mạnh vào hoạt động giáo dục

Tổng cục Thống kê họp báo công bố số liệu kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2017Tổng cục Thống kê họp báo công bố số liệu kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2017

GD&TĐ - Sáng nay (19/1), Tổng Cục Thống kê công bố số liệu kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Một trong những kết quả được xã hội quan tâm đó là số lượng và lao động của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp tiếp tục tăng qua 5 năm, trong đó khối doanh nghiệp có mức tăng cao nhất.

Cụ thể, tính đến thời điểm 1/7/2017 cả nước có gần 5,9 triệu đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, tăng 13,7% so với năm 2012 (706 nghìn đơn vị), mỗi năm tăng bình quân 2,6%, thấp hơn mức 5% của thời kỳ 2007- 2012.

Số lượng lao động trong các đơn vị là 26,9 triệu người, tăng 18,5% tương đương 4,2 triệu người so với năm 2012, tốc độ tăng bình quân hàng năm 3,4%, thấp hơn mức 6,7% của giai đoạn 2007 - 2012.

Riêng đối với cơ sở giáo dục đào tạo là đơn vị sự nghiệp chiếm tỷ trọng 62,5% tổng số cơ sở thuộc hoạt động này và thu hút gần 70% lao động khu vực sự nghiệp. Những năm gần đây các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào hoạt động giáo dục đào tạo với 5,1 nghìn cơ sở, tăng 81%. Chưa kể khu vực cá thể, tổng số cơ sở giáo dục thuộc khối doanh nghiệp và sự nghiệp là 51,1 nghìn, thu hút 1,86 triệu lao động, tăng tương ứng là 7,6% và 14% so với năm 2012.

Thời điểm 1/1/2017 có 222 đơn vị với 4,2 nghìn lao động thuộc các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Các đơn vị này lần đầu tiên được thu thập thông tin trong TĐT kinh tế năm 2017.

Báo cáo sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2017 cho thấy, các số liệu cơ bản về số lượng, lao động và cơ cấu đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp.

Tổng cục Thống kê đang đẩy nhanh tiến độ xử lý để công bố kết quả chính thức trong thời gian sớm nhất. Kết hợp với dữ liệu khai thác từ các nguồn quản lý hành chính của ngành Thuế, Kho bạc, Hải quan,…

Kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế 2017 sẽ được công bố với hệ thống các chỉ tiêu thống kê chi tiết, đầy đủ và những phân tích chuyên sâu, chuyên đề thông qua nhiều hình thức như: sách, đĩa CD, Webside, cơ sở dữ liệu vi mô và vĩ mô... nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin về kinh tế nước ta, phục vụ công tác quản lý của Đảng, Nhà nước và các đối tượng sử dụng thông tin.

Minh Phong