Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 21/6/2019 15:42

Đình chỉ hoạt động giáo dục của Trung tâm Ngoại ngữ Vinawin

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh công bố quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của Trung tâm Ngoại ngữ Vinawin tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Lý do đình chỉ: Không đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động giảng dạy tiếng Anh.

Thời hạn đình chỉ: Từ ngày 20/6/2019 đến ngày 20/7/2019.

Trong thời gian đình chỉ hoạt động, Trung tâm Ngoại ngữ Vinawin có trách nhiệm giải quyết đảm bảo các quyền lợi của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên; báo cáo kết quả về Sở GD&ĐT.

Nếu hết thời hạn đình chỉ, Trung tâm không khắc phục sai phạm tại lý do đình chỉ, Sở GD&ĐT sẽ tiến hành các thủ tục giải thể theo quy định.

Hải Bình