Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 16/3/2017 22:40

Điều chỉnh quy mô xây dựng tuyến Lộ Tẻ-Rạch Sỏi

GD&TĐ - Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc điều chỉnh quy mô Dự án đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi từ 2 làn xe, Bn/Bm=12/11m thành 4 làn xe, Bn/Bm=17/15,5m.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải thực hiện rà soát, phê duyệt điều chỉnh dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt.

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về số liệu báo cáo; chủ động cân đối trong kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ Giao thông vận tải để bổ sung phần vốn còn thiếu cho dự án sau khi điều chỉnh.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ

Tin tiêu điểm