Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 17/8/2016 20:16

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển KTXH tỉnh Bình Dương

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 11/6/2014.
Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương thực hiện việc lập, trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo đúng quy định tại Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Theo Văn phòng Chính phủ

Tin tiêu điểm