Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 7/10/2019 08:12

Điện Biên: Hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019”

Điện Biên: Hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019”

GD&TĐ - UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kế hoạch 2767/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019”.

Với chủ đề “Hành động địa phương, tác động toàn cầu”, chiến dịch được thực hiện nhằm giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa. Qua đó tăng cường tuyên truyền, triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ và giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020.

Theo kế hoạch, Điện Biên sẽ tổ chức treo băng rôn, pano, khẩu hiệu về bảo vệ môi trường; Xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp tại các khu vực cộng đồng, các đường phố chính, tại trụ sở cơ quan làm việc... Diễu hành, cổ động bảo vệ môi trường; Ra quân làm vệ sinh môi trường; Giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể, khu dân cư phát động và duy trì phong trào bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn tỉnh; Tổ chức tọa đàm, hội thảo, sinh hoạt tổ, hội, đội tại các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư với nội dung về tầm quan rọng của môi trường.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố… căn cứ vào tình hình thực tế, chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của mình xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình bằng các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019” vào trung tuần tháng 9.

Minh Thịnh

Tin tiêu điểm