Bản in

Thời sự

Thứ Bảy, 5/5/2018 08:09

Di sản tư tưởng của Các Mác và ý nghĩa thời đại

Hội thảo thu hút đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài nướcHội thảo thu hút đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài nước

GD&TĐ - Đó là Hội thảo quốc tế được tổ chức ngày 04/05/2018 tại Hà Nội nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh của C.Mác (5/5/1818-5/5/2018) do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam cùng phối hợp tổ chức, với sự tham dự của nhiều nhà khoa học Việt Nam và quốc tế.

 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã nhấn mạnh: Cuộc đời và những di sản tư tưởng của Các Mác đã đi vào lịch sử nhân loại với hai phát kiến khoa học vĩ đại là chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư.

Học thuyết của Các Mác đã đặt nền móng vững chắc cho việc hiện thực hóa tư tưởng về chủ nghĩa xã hội khoa học, là ngọn đèn pha soi sáng con đường cách mạng cho giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới. Lý luận của Mác được truyền bá rộng rãi trên toàn thế giới, có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến mọi quốc gia - dân tộc.

Hội thảo khoa học “Di sản tư tưởng của Các Mác và ý nghĩa thời đại”, là dịp để các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu nhận thức sâu sắc hơn và tiếp tục khẳng định những giá trị bền vững trong học thuyết Mác. Đây cũng là dịp để các học giả trong nước và quốc tế gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới, những kinh nghiệm vận dụng tư tưởng của Các Mác vào thực tiễn mỗi nước.

Tham luận của các nhà khoa học Việt Nam, Trung Quốc, Lào đã một lần nữa khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong di sản tư tưởng của Các Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng; chủ nghĩa duy vật lịch sử; học thuyết giá trị thặng dư...  Nhờ vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác, các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay đã đạt được những thành tựu quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, đã khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác.

ND