Đề xuất sớm thành lập Hiệp hội Nước mắm truyền thống

THU HÀ - 14:02 16/04/2019
Bộ NN&PTNT cho rằng việc thành lập hiệp hội sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ bảo tồn và phát triển ngành nghề nước mắm Việt Nam. Ảnh: B.K.P. Bộ NN&PTNT cho rằng việc thành lập hiệp hội sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ bảo tồn và phát triển ngành nghề nước mắm Việt Nam. Ảnh: B.K.P.

Theo đó, Bộ NN&PTNT kiến nghị Bộ Nội vụ sớm cho phép thành lập Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam để hỗ trợ bảo tồn và phát triển ngành này. Hiệp hội này sẽ cùng các bộ, ngành, hội, hiệp hội liên quan hoàn thiện dự thảo Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm.

Theo Bộ NN&PTNT, sản phẩm nước mắm hiện có Tiêu chuẩn TCVN 5107:2018 Nước mắm do Bộ KH&CN công bố và tự nguyện áp dụng. TCVN 5107:2018 đưa ra quy định, yêu cầu kỹ thuật về nguyên liệu, các chỉ tiêu cảm quan, hóa học, dư lượng kim loại nặng, vi sinh vật, phụ gia thực phẩm đối với nước mắm và nước mắm nguyên chất; đồng thời quy định về 2 thuật ngữ định nghĩa cơ bản này.

Bộ NN&PTNT khẳng định, về tên gọi, cho đến nay chưa có khái niệm nước mắm truyền thống hay nước mắm công nghiệp vì thuật ngữ truyền thống hoặc công nghiệp là phương thức sản xuất, không phải là tên sản phẩm thương mại được lưu hành. Theo các văn bản hiện hành, chỉ tồn tại 2 loại sản phẩm là nước mắm nguyên chất và nước mắm.

Liên quan đến dự thảo TCVN 12607:2019 Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian qua, Bộ NN&PTNT cho biết, quá trình xây dựng đã tuân thủ các quy định hiện hành.

Dự thảo tiêu chuẩn này chỉ đưa ra các khuyến nghị, hướng dẫn kỹ thuật nhằm nhận diện, kiểm soát, giảm thiểu, phòng ngừa, hạn chế tối đa các mối nguy, rủi ro tiềm ẩn có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn thực phẩm trên từng công đoạn trong toàn bộ quá trình sản xuất nước mắm.

“Dự thảo không đưa ra định nghĩa nước mắm vì định nghĩa này đã được quy định tại QCVN 02-16:2012/BNNPTNT và TCVN 5107:2018. Việc áp dụng tiêu chuẩn này là tự nguyện”, Bộ NN&PTNT nêu rõ.

Để phát triển sản xuất nước mắm bền vững, Bộ NN&PTNT đề xuất Bộ Nội vụ sớm triển khai các thủ tục liên quan, cho phép thành lập Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam để tạo điều kiện, hỗ trợ bảo tồn và phát triển ngành nghề nước mắm Việt Nam. Bộ NN&PTNT cho biết, ngay sau khi hiệp hội này ra đời sẽ cùng các bộ, ngành, hội, hiệp hội liên quan hoàn thiện dự thảo Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm.

Thu Hà

Bình luận của bạn đọc