Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 6/11/2018 15:31

Đề xuất Giám đốc Công an cấp tỉnh có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng

Toàn cảnh phiên thảo luận. Ảnh: Quochoi.vnToàn cảnh phiên thảo luận. Ảnh: Quochoi.vn

GD&TĐ - Chiều nay (7/11), dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt nhấn mạnh: Việc thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật được giao cho nhiều bộ, ngành, lực lượng chức năng thực hiện.

Tuy nhiên, theo tổng kết, đánh giá thì CAND là lực lượng trực tiếp, thường xuyên đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật. Do đó, việc xác định CAND giữ vị trí nòng cốt trong đấu tranh, phòng chống vi phạm phạm luật là phù hợp với thực tiễn và thống nhất với quy định của pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở xác định vị trí của CAND, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ của CAND (Điều 15, Điều 16 dự thảo Luật) phù hợp với vai trò của CAND trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Liên quan đến một số ý kiến đề nghị bổ sung tiêu chí xác định Giám đốc Công an cấp tỉnh có cấp bậc hàm tướng, có quy trình, điều kiện chặt chẽ. Một số ý kiến đề nghị quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với Giám đốc Công an cấp tỉnh, thành phố là Đại tá, bảo đảm tương đương với quân hàm của chỉ huy quân sự địa phương theo chỉ đạo của Bộ Chính trị; báo cáo giải trình nêu rõ:

UBTVQH thấy rằng, việc quy định Giám đốc Công an một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng là đúng nhu cầu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công an cấp tỉnh hiện nay, cũng như phù hợp với chủ trương của Đảng về xây dựng và tổ chức CAND theo hướng “bộ tinh, tỉnh mạnh”.

Hiện nay bộ máy của Công an tỉnh được tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tăng thẩm quyền và thực hiện phân cấp mạnh xuống Công an cấp tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo quy định số lượng và tiêu chí xác định vị trí Giám đốc Công an cấp tỉnh có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng để bảo đảm chặt chẽ và giao UBTVQH căn cứ vào tiêu chí để quy định cụ thể như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.

Minh Phong