Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 20/6/2017 07:48

Đề nghị Lai Châu thu hồi 29 quyết định tuyển dụng cán bộ

Kết luận thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu Lai Châu xử lý nghiêm việc tuyển dụng, bổ nhiệm saiKết luận thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu Lai Châu xử lý nghiêm việc tuyển dụng, bổ nhiệm sai

GD&TĐ - Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó… của UBND tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014-2016 đã phát hiện hàng loạt sai phạm, phải xử lý.

Kết quả thanh tra đã phát hiện, tính đến thời điểm thanh tra, một số cơ quan, đơn vị chưa xây dựng Đề án tinh giản biên chế nên đến năm 2021 và toàn tỉnh không bảo đảm tỷ lệ tinh giản biên chế 10%.

Cũng giai đoạn này, UBND tỉnh Lai Châu đã quyết định xét chuyển 01viên chức thành công chức nhưng không đủ 60 tháng làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển.

Cũng trong giai đoạn 2014 – 2016 UBND tỉnh Lai Châu quyết định tuyển dụng vào công chức 19 trường hợp sau ngày 6.7.2015 nhưng không thực hiện xét tuyển theo quy định tại Nghị định 49/2015NĐ-CP của Chính phủ.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng phát hiện một số trường hợp được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng không đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn (trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học); một số trình tự bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ được ghi trong sổ nghị quyết không được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm.

Các quy trình và ban hành quyết định bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với nhiều trường hợp không đảm bảo thời gian quy định; có 13 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang giữ ngạch viên chức; 1 trường hợp đang là viên chức chưa được xét chuyển thành công chức đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng cấp huyện; có 3 phòng chuyên môn của 2 đơn vị cấp sở có số lượng cấp phó vượt so với quy định của UBND tỉnh hoặc Đề án ví trí việc làm của cơ quan, đơn vị.

Thanh tra Bộ Nội vụ đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu thu hồi quyết định tuyển dụng công chức đối với 8 trường hợp được tuyển dụng theo quy định tại Điều 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP tham dự kỳ thi tuyển công chức nhưng không có đủ bài thi theo quy định.

Đề nghị tỉnh thu hồi quyết định tuyển dụng không qua thi đối với 1 trường hợp không đủ 60 tháng làm công việc yêu cầu trình độ đại học.

Thu hồi quyết định tuyển dụng vào công chức 19 trường hợp cử tuyển vào công chức không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức.

Thu hồi quyết định bổ nhiệm 1 trường hợp là viên chức chưa được xét chuyển thành công chức; sắp xếp lại số lượng cấp phó của 3 phòng thuộc 2 đơn vị theo đúng quy định… Đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những tồn tại nêu trên để có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Đ.H