Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 5/11/2018 11:04

Đề nghị kéo dài thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Báo cáo tổng kết thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trước Quốc hội sáng 5/11, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, cho phép kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cấp thị thực đỉện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam thêm 2 năm, kể từ ngày 01/02/2019.

Trong quá trình tiếp tục thực hiện thí điểm, Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 để sớm báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Báo cáo của Chính phủ cho biết, ngoài những kết quả hết sức tích cực, vẫn tồn tại hạn chế liên quan đến một số người nước ngoài sử dụng thị thực điện tử nhập cảnh, xuất cảnh không đúng cửa khẩu đã được duyệt trên thị thực điện tử, hoặc qua các cửa khẩu quốc tế không có trong danh sách 28 cửa khẩu quốc tế quy định tại Nghị định số 07;

Tốc độ truy cập Trang thông tin cấp thị thực điện tử có lúc còn hạn chế, người nước ngoài còn gặp lỗi kỹ thuật khi truy cập; số lượng người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực điện tử chiếm tỷ lệ chưa cao so với tổng số người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Báo cáo thẩm tra báo cáo của Chính phủ tổng kết thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam do Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày cũng cơ bản nhất trí với đề nghị của Chính phủ, đề nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo Nghị quyết số 30/2016/QH14 trong thời gian 2 năm kể từ ngày 01/02/2019 để có thêm thời gian kiểm nghiệm, tổng kết, đánh giá một cách toàn diện tác động của chính sách này;

Trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trước thời gian kết thúc việc thí điểm. Nội dung này đề nghị Quốc hội cho quy định trong Nghị quyết chung của kỳ họp thứ 6.

Trong thời gian tiếp tục thực hiện thí điểm, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành hữu quan đề xuất điều chỉnh danh sách các nước có công dân thuộc diện thực hiện thí điểm, danh sách các cửa khẩu cho phép nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử bảo đảm phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của việc thí điểm; sớm xử lý, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện thí điểm, bảo đảm việc thực hiện thí điểm có hiệu quả thiết thực.

Nhiều đại biểu Quốc hội phát biểu tại hội trường cũng đồng tình với việc kéo dài thí điểm cấp thị thực hiện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Hiếu Nguyễn