Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 27/5/2019 17:00

ĐBQH lo lắng cho đội ngũ giáo viên trước đề xuất bỏ biên chế suốt đời

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Phát biểu thảo luận tại tổ về Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức, đại biểu Đặng Thuần Phong – đoàn Bến Tre băn khoăn với đề xuất bỏ chế độ hợp đồng không xác định thời hạn với viên chức. Đặc biệt là đội ngũ giáo viên hiện nay chủ yếu là viên chức, lương thấp và áp lực nhiều.

Nếu theo phương án này, đại biểu nhận thấy có sự không thống nhất với Bộ Luật Lao động hiện hành. Bộ Luật Lao động quy định là không được ký hợp đồng xác định thời hạn quá hai lần. Quy định như dự thảo Luật dễ tạo tâm lý không yên tâm cho đội ngũ viên chức mới tuyển dụng.

“Đặc biệt là với đội ngũ giáo viên và thầy thuốc chiếm số đông hiện nay chủ yếu là viên chức. Khi họ chọn làm giáo viên, được ký hợp đồng lần đầu có thời hạn; sau khi làm tốt họ sẽ ký hợp đồng lần hai có thời hạn. Nếu theo Bộ Luật lao động thì sẽ được ký hợp đồng không xác định thời hạn. Họ sẽ an tâm cống hiến suốt đời.

Đối với miền núi, vùng sâu vùng xa sẽ khuyến khích họ bám trường, bám lớp. Nếu chúng ta bỏ quy định này, rất có thể sẽ nảy sinh hệ lụy, thậm chí tiêu cực khác” – đại biểu Phong quan ngại, đồng thời đề nghị cần cần cân nhắc kỹ với đề xuất này.

 Đại biểu Đặng Thuần Phong. Ảnh: Quochoi.vn

Liên quan đến nội dung này, Báo cáo “Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức” của Ủy ban Pháp Luật của Quốc hội có nêu: Thực hiện chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 04-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW về chế độ hợp đồng đối với viên chức tuyển dụng mới, trong Tờ trình Chính phủ đề xuất hai phương án:

Phương án 1: tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực sẽ thực hiện ký kết hợp đồng xác định thời hạn, không ký hợp đồng không xác định thời hạn (kể cả đối với trường hợp sau khi kết thúc hợp đồng xác định thời hạn lần 2). Dự thảo Luật Chính phủ trình đang thể hiện theo phương án này.

Phương án 2: viên chức được tuyển dụng mới sau khi ký kết hợp đồng xác định thời hạn (tối đa 2 lần) sẽ ký hợp đồng không xác định thời hạn, Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì khi tuyển dụng mới viên chức được ký ngay hợp đồng không xác định thời hạn.

Qua thảo luận về vấn đề này, trong Ủy ban Pháp luật có hai loại ý kiến khác nhau:

- Đa số ý kiến tán thành Phương án 1. Phương án này bảo đảm bám sát yêu cầu và thể chế hóa được nội dung của nghị quyết Trung ương, tạo sự khác biệt căn bản giữa “công chức” và “viên chức”, khắc phục được hạn chế trong quản lý đội ngũ viên chức là “vào dễ, ra khó”, tạo thuận lợi để các đơn vị sự nghiệp công lập lựa chọn viên chức phù hợp với vị trí việc làm; đồng thời bảo đảm được cơ chế cạnh tranh, tạo động lực để viên chức đã được tuyển dụng ký hợp đồng liên tục phấn đấu nâng cao trình độ, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Tuy nhiên, theo phương án này sẽ tạo ra sự không thống nhất với quy định của Bộ luật Lao động hiện hành là không được ký hợp đồng lao động xác định thời hạn quá 2 lần; dễ tạo tâm lý không yên tâm cho số viên chức được tuyển dụng mới. Các ý kiến tán thành phương án này cũng đề nghị làm rõ quy định đối với số viên chức cũ đã tuyển dụng (ký hợp đồng) thì áp dụng như Bộ luật Lao động hiện hành, giữ nguyên hợp đồng dài hạn đã ký.

Một số ý kiến tán thành Phương án 2. Phương án này tạo tâm lý yên tâm cho đội ngũ viên chức, bảo đảm sự ổn định, thống nhất trong quản lý viên chức, đồng thời có thay đổi một phần, tạo cơ chế sàng lọc bước đầu, đáp ứng một phần yêu cầu của nghị quyết Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động hiện hành.

Theo phương án này cần có quy định để đề cao vai trò của người lãnh đạo trong việc lựa chọn viên chức phù hợp với vị trí công việc (như gắn việc đánh giá, phân loại với sử dụng, làm động lực để người lao động luôn nỗ lực, cố gắng); đồng thời, bảo đảm quyền của viên chức có thể chấm dứt hợp đồng khi các quyền, lợi ích hợp pháp của mình không được bảo đảm.

Minh Phong (ghi)