Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 14/7/2017 06:38

Đào tạo về quản lý nguồn nhân lực cho các công chức

Đào tạo về quản lý nguồn nhân lực cho các công chức

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch tài chính năm 2017 đã được phê duyệt của Dự án Hỗ trợ xây dựng năng lực (FCB) sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Vương quốc Bỉ, Ban QLDA FCB dự kiến tổ chức 4 khóa đào tạo cho các cá nhân trong các tổ chức.

2 khóa đào tạo về “Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức công”

Khóa đào tạo được thiết kê nhằm cung cấp cho học viên kiến ​​thức và kỹ năng trong việc phát triển kế hoạch phát triển nguồn nhân lực để họ có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của mình và có thể xây dựng một kế hoạch phát triển nguồn nhân lực rõ ràng cho tổ chức/cơ quan của mình

Khóa đào tạo tập trung trình bày các chủ đề sau:

  • Phát triển nguồn nhân lực và các hoạt động liên quan;
  • Cách tiếp cận dựa trên năng lực trong phát triển nguồn nhân lực;
  • Khung năng lực và đánh giá năng lực;
  • Quá trình xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực.
  • Học viên là những công chức làm công tác quản lý nguồn nhân lực thuộc các tổ chức công đã được lựa chon, bao gồm các Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ, các trường đại học công lập. Các ứng viên tham gia khóa học phải có độ tuổi dưới 50 đối với nữ và dưới 55 đối với nam. Ưu tiên nữ và người dân tộc thiểu số.

2  khóa đào tạo về “Quản lý thực hiện công việc trong các tổ chức công”

Khóa đào tạo được thiết kê nhằm cung cấp cho học viên kiến ​​thức và kỹ năng trong quản lý thực hiện công việc để họ có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của mình và có thể tham mưu xây dựng và triển khai hệ thống quản lý thực hiện công việc cho tổ chức/cơ quan của mình

Khóa đào tạo tập trung trình bày các chủ đề sau: Đặc điểm của tổ chức công; Quản lý thực hiện công việc của cá nhân, nhóm và tổ chức; Các yếu tố cấu thành hệ thống quản lý thực hiện công việc; Quá trình quản lý thực hiện công việc: lập kế hoạch thực hiện công việc, Xác định mục tiêu và tiêu chuẩn thực hiện công việc, Đo lường thực hiện công việc, Phản hồi thực hiện công việc; Các thực tiễn quản lý thực hiện công việc; Quản lý thực hiện công việc và các hoạt động quản lý nguồn nhân lực khác.

  • Học viên là những người làm công tác tổ chức, đào tạo thuộc các tổ chức công, các trường đại học công lập có độ tuổi dưới 50 đối với nữ và dưới 55 đối với nam. Ưu tiên nữ và người dân tộc thiểu số.
  •  
  • Ngoài ra, ưu tiên những người đã tham dự khóa đào tạo “Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức công” do Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức thực hiện vào tháng 8/2017.

Xem nội dung chi tiết  TẠI ĐÂY

Bộ GD&ĐT