Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 13/6/2017 10:54

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong điều kiện hội nhập quốc tế

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu chủ trì Hội thảo

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu chủ trì Hội thảo

GD&TĐ - Ngày 12/6, tại Quảng Nam, đã diễn ra Hội thảo “Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong điều kiện hội nhập quốc tế”. Hội thảo do Viện Nghiên cứu & Phát triển - Trường ĐH Nội vụ - tổ chức, do PGS.TS Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ - chủ trì. Tham dự có đại diện một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Sở Nội vụ các địa phương và các trường chính trị.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Triệu Văn Cường nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của đào tạo, bồi dưỡng là một trong những nhiệm vụ quan trọng quyết định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức nói riêng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thời gian qua đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và xác định là yếu tố cơ bản nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước và hội nhập quốc tế.

Để đáp ứng yêu cầu hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ: “Rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách đối với cán bộ, công chức theo hướng khuyến khích cán bộ, công chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ…”, và Bảo đảm hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân và cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh hội nhập trên cơ sở phát huy tối đa nội lực, gắn kết chặt chẽ và thúc đẩy quá trình nâng cao sức mạnh tổng hợp, năng lực cạnh tranh của đất nước… Quán triệt tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 163/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025. Trong đó đã đề ra yêu cầu nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Hội thảo đã nhận được nhiều tham luận của các nhà khoa học và các đại biểu. Với quan điểm cùng nhau suy nghĩ, thẳng thắn trao đổi, các ý kiến đã nêu lên thực trạng các quy định pháp luật và tình hình tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, từ đó xác định những vấn đề đặt ra và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Dĩ Hạ

Tin tiêu điểm