Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 15/5/2018 16:44

Đảng ủy Khối ĐH, CĐ TPHCM: Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Đại diện các tập thể nhận giẩy khen tại buổi sơ kết Đại diện các tập thể nhận giẩy khen tại buổi sơ kết

GD&TĐ - Ngày 15/5, Đảng ủy Khối ĐH, CĐ TPHCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo, trong hai năm thực triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng ủy Khối đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Theo đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, nâng cao ý thức tự giác của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng. Mỗi đảng viên tự rút ra bài học cho bản thân mình và đăng ký phấn đấu rèn luyện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện theo nhiệm vụ công tác thể hiện tính gương mẫu, ý thức trách nhiệm, nói đi đôi với làm chấp hành nghiêm túc các quy định chương trình giảng dạy của Bộ GD&ĐT, quy định của đơn vị, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đảng viên đã thế hiện được phong cách làm việc nghiêm túc, tinh thần phục vụ tận tụy, trách nhiệm, chưa có biểu biểu hách dịch, quan liêu, suy thoái đạo đức.

Đối với sinh viên trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng tiến hành kiểm điểm đảng viên về ý thức trách nhiệm trong thực hiện Chỉ thị 05-Ct/TW, thông qua kết quả học tập, rèn luyện đạo đức của sinh viên là đảng viên để làm gương cho quần chúng noi theo. Có phân công các đảng viên sưu tầm các mẫu chuyện kể về Bác Hồ và kể chuyện khi sinh hoạt chi bộ để giáo dục đảng viên thực hiện theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Các cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 nhận giấy khen của Đảng ủy Khối

Chi bộ sinh viên thực hiện bản tin chi bộ hàng tháng, mỗi đảng viên sinh viên là những người gương mẫu trong tuyên truyền, vận động quân chúng là sinh viên tham gia chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức về tinh thần trách nhiệm với việc học tập; tinh thần kỷ luật nền nếp, tinh thần vì tập thể…

Tổ chức đoàn thể trong các đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng và tham gia nghiêm túc việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tạo sự chuyển biến tích cực về mặt nhận thức, ý thức trách nhiệm và nỗ lực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những sáng kiến, công trình NCKH, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả…

Bên cạnh đó, trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, vẫn còn tồn tại một số vấn đề như: một số cấp ủy, chi bộ chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai nội dung và triển khai biện pháp tổ chức thực hiện;

Công tác tuyên truyền, nêu gương, nhân điển hình trong tập thể còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát có nơi chưa được chú trọng; Chất lượng sinh hoạt các chuyên đề chưa được đánh giá đúng thực chất…

Đảng ủy Khối cũng đưa ra hướng khắc phục những tồn tại trên trong thời gian tới.

Tại buổi sơ kết, Đảng ủy Khối cũng đã biểu dương 17 tập thể và 31 cá nhân thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 (giai đoạn từ 5/2017 đến tháng 5/2018).

Thảo Nguyên