Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 27/7/2017 14:04

Đảng bộ Bộ GD&ĐT triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII

Các đảng viên viết bài thu hoạch sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết

Các đảng viên viết bài thu hoạch sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết

GD&TĐ - Sáng 27/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đảng viên của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Hàm vụ trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5. Cụ thể là 3 Nghị quyết gồm:

Nghị quyết số 10-NQ/TW “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và Nghị quyết số 12-NQ/TW “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

 Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Hàm vụ trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5
Đây là các Nghị quyết quan trọng về kinh tế. Việc ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển; giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; giúp doanh nghiệp Nhà nước hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy được vai trò then chốt trong khu vực kinh tế Nhà nước, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; tăng cường và củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân...

Sau Hội nghị này, các đảng viên viết bài thu hoạch, thể hiện tư tưởng và nhận thức của mình về các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Từ đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động vụ cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ được nhằm thực hiện Nghị quyết ở Chi, Đảng bộ mình.

Minh Phong