Bản in

Thời sự

Thứ Bảy, 27/10/2018 15:18

Đại biểu Quách Thế Tản: Cần quan tâm hơn nữa đến GD thường xuyên, GD cho người lớn

Đại biểu Quách Thế Tản Đại biểu Quách Thế Tản

GD&TĐ - Thảo luận tại hội trường của Quốc hội vào chiều nay (27/10), Đại biểu Quách Thế Tản – Đoàn Hòa Bình nhận xét: Thời gian qua, đặc biệt là năm 2018 kinh tế, xã hội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, lĩnh vực giáo dục và đào tạo có nhiều tiến bộ và chuyển biến tích cực.

Đại biểu Quách Thế Tản nêu vấn đề: Trong Báo cáo của Chính phủ có đề cập đến giáo dục và đào tạo, trong đó có nhắc đến giáo dục chính quy trong nhà trường, nhưng giáo dục thường xuyên, giáo dục cho người lớn chưa đề cập đến.

Theo Đại biểu Quách Thế Tản, giáo dục thường xuyên cùng với giáo dục chính quy là hai bộ phận cấu thành giáo dục quốc dân. Vì thế nếu chỉ đánh giá giáo dục chính quy thì chưa đủ, mà cần quan tâm hơn nữa đến giáo dục thường xuyên, giáo dục cho người lớn.

Đại biểu Quách Thế Tản nhấn mạnh, chúng ta phải làm cho người dân được học tập suốt đời. Đây vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ. Nếu làm tốt việc này thì việc tái mù chữ sẽ không còn lặp lại.

Trước đó, tại các diễn đàn của Quốc hội, Đại biểu Quách Thế Tản từng khẳng định: GDTX tạo cơ hội cho mọi người có nhu cầu được học tập thường xuyên, học tập suốt đời để bổ sung, cập nhật kiến thức, kĩ năng, để hoàn thiện nhân cách, nâng cao chất lượng cuộc sống của mình.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, GDTX có vai trò to lớn trong việc tạo "cơ hội học tập bình đẳng" cho mọi người, góp phần thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. Tạo "cơ hội học tập suốt đời" cho mọi người.

Nhờ có GDTX, nhiều người, đặc biệt là những người lớn, người đã tham gia thị trường lao động đã có điều kiện tiếp tục học tập, cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới để đạt được trình độ mong muốn, hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân, góp phần quan trọng trong xây dựng xã hội học tập hiện nay.

Minh Phong (tổng hợp)