Bản in

Thời sự

Chủ Nhật, 27/5/2018 06:05

Đại biểu không hài lòng với một số thành viên Chính phủ báo cáo, giải trình trước Quốc hội

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hồng phát biểu tại phiên thảo luận tại hội trườngĐại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hồng phát biểu tại phiên thảo luận tại hội trường

GD&TĐ - “Tôi rất không hài lòng về việc một số đồng chí thành viên Chính phủ lên báo cáo trước Quốc hội những nội dung đã được báo cáo trong Báo cáo của Chính phủ”.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng – đoàn Bình Dương thẳng thắn nêu quan điểm trong phiên thảo luận ngày 26/5 của Quốc hội.

Cần tăng cường tính phản biện, tính tranh luận

Nhận xét về báo cáo của Ủy ban Kinh tế, Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng cho rằng, báo cáo của Ủy ban Kinh tế đánh giá về mô hình tăng trưởng chưa rõ nét, chủ yếu dựa vào khai thác dầu khí, than, kiều hối và đóng góp của đầu tư nước ngoài, xuất khẩu từ nước ngoài chiếm 72% tổng kim ngạch xuất khẩu là chính xác”.

Đại biểu đặt vấn đề, trong điều hành kinh tế - xã hội năm 2017 nếu chúng ta không tăng trữ lượng khai thác so với dự toán năm 2016, giá dầu không tăng thì liệu chúng ta có đạt được tăng trưởng GDP là 6,8% không?

Liên quan đến việc thảo luận báo cáo về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Chính phủ, Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng đề xuất với Quốc hội và Chính phủ một số vấn đề:

Thứ nhất, việc xem xét báo cáo của Chính phủ là một hoạt động giám sát, mà hoạt động giám sát thì phải tăng cường tính tranh luận, tính phản biện. Tất nhiên thành tích là cần thiết nhưng phải đánh giá được những việc chúng ta thực hiện nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội này như thế nào.

Thứ hai là, phải nêu ra được nguyên nhân, đặc biệt là trách nhiệm, cho nên tôi rất không hài lòng về việc một số đồng chí thành viên Chính phủ lên báo cáo trước Quốc hội những nội dung đã được báo cáo trong Báo cáo của Chính phủ.

Thực tế nhiều thành viên Chính phủ khi báo cáo không biết đã làm ảnh hưởng đến quyền phát biểu của một số đại biểu khác do quá giờ. Tôi đề nghị Chính phủ cần tăng cường tính phản biện, tính tranh luận tại các phiên họp như thế này.

“Tôi cho rằng tranh luận, phản biện như là một nguyên tắc cốt lõi trong hoạt động của Quốc hội nên tôi rất đồng tình với những ý kiến tranh luận trong phiên họp này nhất là vấn đề liên quan đến vụ án tại Hòa Bình” - Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng nói.

Đề nghị có báo cáo chuyên đề về tổ chức lại bộ máy cán bộ

Đại biểu nhận định: Ở đây có thể một số cử tri, một số địa phương sẽ không hài lòng. Tuy nhiên đại biểu Hồng đề nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, những kiến nghị của địa phương đề nghị trước kỳ họp, các địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập hợp đề nghị Chính phủ có giải trình, nêu rõ những yêu cầu và giải quyết những vấn đề này để trả lời trực tiếp cho từng địa phương, để tránh ra Quốc hội chúng ta nhắc đi, nhắc lại rất nhiều lần về những vấn đề đã tồn tại trong thời gian rất dài, nhất là những công trình giao thông, các khó khăn của các tỉnh miền núi và các vùng địa bàn khác.

Vấn đề thứ ba đó là: Theo đại biểu Nguyễn Thanh Hồng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 là xây dựng thể chế, đổi mới, sắp xếp lại bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chưa ngang tầm với yêu cầu, kể cả kết quả, kể cả giải pháp.

“Trong trường hợp này, Chính phủ đang trình Quốc hội dự án Luật Công an nhân dân. Qua nghiên cứu dự thảo của dự án luật này chúng tôi thấy Bộ Công an là đơn vị đầu tiên và duy nhất tính đến nay đã trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết chuyên đề về việc tổ chức lại bộ máy.

Như đánh giá của một số đồng chí trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đây là một cuộc cách mạng về mặt tổ chức của Bộ Công an, từ xóa bỏ các cấp trung gian, thu gọn đầu mối ở các bộ theo tinh thần “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện bám cơ sở” - Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng nhấn mạnh.

Theo đại biểu, đây là yêu cầu cấp bách trong việc tổ chức bộ máy của Chính phủ, của hệ thống chính trị. Nếu Bộ Công an có thành công hay không thì phải là sự đồng bộ của cả hệ thống.

“Nhân đây tôi đề nghị với Bộ Nội vụ báo cáo thêm trước Quốc hội về vấn đề này. Tôi cũng đề nghị Chính phủ, kỳ họp cuối năm đề nghị báo cáo chuyên sâu thêm về chuyên đề này” - Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng đề xuất.

Minh Phong (lược ghi)