Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 28/5/2019 13:56

Đà Nẵng: Công bố hợp nhất 3 văn phòng quan trọng

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm cho các lãnh đạo mới của văn phòngChủ tịch UBND TP. Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm cho các lãnh đạo mới của văn phòng

GD&TĐ - Ngày 28/5, UBND TP. Đà Nẵng đã công bố quyết định hợp nhất 3 văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành Văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP. Đà Nẵng. 

Đây là cơ quan hành chính trực thuộc UBND TP. Đà Nẵng, thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ cho hoạt động của đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP. Đà Nẵng.

Văn phòng làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp chế độ chuyên viên, chịu sự lãnh đạo của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND thành phố theo lĩnh vực được phân công; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, quyền hạn của văn phòng đoàn ĐBQH, văn phòng HĐND, văn phòng UBND TP. Đà Nẵng trước khi được tổ chức lại theo quy định của nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 của Ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã chủ trì buổi lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cho các lãnh đạo văn phòng mới.  

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh: Thành phố thực hiện thí điểm hợp nhất các văn phòng theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Mặc dù đã giảm được một số chức danh lãnh đạo, viên chức, tuy nhiên, quá trình triển khai vận hành của Văn phòng hợp nhất còn gặp không ít khó khăn.

Do đặc thù của các Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND, công tác tham mưu, điều hành xử lý công việc cần phải tiếp tục tính toán, bổ sung, hoàn thiện hơn. Trước mắt, lãnh đạo Văn phòng hợp nhất cần tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, phối hợp, kết hợp nhịp nhàng và phát huy lợi thế của Văn phòng hợp nhất để kiểm soát được tiến độ, khối lượng cũng như chất lượng công việc.

Văn Triệu Sơn