Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 24/11/2017 16:54

Đà Nẵng: Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân đối với ông Nguyễn Xuân Anh

100% đại biểu biểu quyết tán thành bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch và tư cách đại biểu HĐND Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh.100% đại biểu biểu quyết tán thành bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch và tư cách đại biểu HĐND Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

GD&TĐ -Tại kỳ họp bất thường HĐND thành phố Đà Nẵng vào sáng nay (ngày 24/11), 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua tờ trình bãi nhiệm Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Ông Nguyễn Nho Trung - Phó chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng điều hành kỳ họp. Ông Nguyễn Xuân Anh không tham dự kỳ họp với lý do gia đình.

Trong phiên khai mạc, ông Đoàn Xuân Hiếu - Chánh văn phòng HĐND thành phố Đà Nẵng đọc tờ trình bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh. Sau đó, các đại biểu thảo luận kín.

Ông Đoàn Xuân Hiếu - Chánh văn phòng HĐND thành phố Đà Nẵng công bố kết quả biểu quyết tại hội trường: 100% đại biểu biểu quyết tán thành bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch và tư cách đại biểu HĐND Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Ông Nguyễn Xuân Anh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng hồi tháng 6/2016.

PV