Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 1/6/2017 11:01

Cưỡng chế phải công khai

Cưỡng chế phải công khai

GD&TĐ - Cưỡng chế là hoạt động bình thường trong quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước, ở bất kỳ quốc gia nào. Việc làm này hết sức cần thiết nhằm lập lại trật tự kỷ cương, tuân thủ pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hoặc để phục vụ cho lợi ích công cộng, an ninh - quốc phòng và sự phát triển của đất nước.

Công tác cưỡng chế có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn ngừa những vi phạm có thể xảy ra hoặc ngăn chặn những thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời mang tính răn đe mạnh mẽ nhằm khôi phục trật tự pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức và của Nhà nước.

Mặc dù sự tham gia của báo chí trong quá trình cưỡng chế là tích cực, tuy nhiên, viện nhiều lý do khác nhau các cơ quan khi tiến hành cưỡng chế thường không thông báo công khai, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí đưa tin, phản ánh. Thậm chí, nhiều vụ việc còn gây cản trở việc tác nghiệp đúng luật của họ. Một số vụ việc gần đây mà báo chí nêu là những ví dụ điển hình của tình trạng lạm quyền, vi phạm nghiêm trọng quyền tự do báo chí đã được Luật Báo chí quy định. Những việc làm như vậy buộc dư luận phải đặt câu hỏi. Tại sao phải ngăn cản báo chí? Liệu có khuất tất gì đằng sau vụ các cưỡng chế này?

Theo chúng tôi, để cưỡng chế thật sự là công cụ hữu hiệu của Nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, công dân thì ngoài việc phải tuân thủ đúng pháp luật, quan trọng nhất là phải công khai, thông báo, khuyến khích các cơ quan báo chí đưa tin rộng rãi. Điều này vừa mang tính giáo dục, răn đe đối với những tổ chức, cá nhân không tuân thủ pháp luật, cố ý chây ỳ, không thi hành bản án, quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, vừa tránh được tình trạng cưỡng chế trái pháp luật, cưỡng chế không đúng quy định.

Bên cạnh đó, việc cơ quan báo chí tham gia, đưa tin trong quá trình cưỡng chế sẽ phản ánh kịp thời, khách quan quá trình cưỡng chế, thể hiện vai trò “giám sát” vô tư, khách quan. Như vậy, sẽ hạn chế lạm quyền trong khi tiến hành cưỡng chế như có biểu hiện, hành động vượt quá sự cho phép của pháp luật của lực lượng tham gia cưỡng chế, đã từng xảy ra ở một số địa phương.

Vĩnh Linh (Kon Tum)