Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 23/10/2017 21:43

Cử tri đề nghị Quốc hội ngăn chặn những kẽ hở trong công tác tổ chức cán bộ

Chủ tịch MTTQ Trần Thanh Mẫn trình bày trước Quốc hội Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân Chủ tịch MTTQ Trần Thanh Mẫn trình bày trước Quốc hội Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân

GD&TĐ - Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và công tác tổ chức cán bộ vẫn còn những bất cập, yếu kém khiến cử tri và nhân dân cả nước còn băn khoăn, bức xúc.

Báo cáo tổng tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân của Chủ tịch MTTQ Trần Thanh Mẫn trình bày trước Quốc hội – có nêu:

Cử tri và Nhân dân rất phấn khởi, thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ vào Đảng, Nhà nước trong việc quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đã phát hiện và xử lý nghiêm nhiều vụ án tham nhũng; có phương án giải quyết, xử lý đối với một số dự án đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả[ ]; xử lý nhiều cán bộ, công chức vi phạm, kể cả cán bộ cao cấp.

Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân vẫn cho rằng, việc phát hiện tham nhũng nhìn chung còn chưa kịp thời; số hành vi tham nhũng bị xử lý hành chính, kỷ luật nhiều nhưng số bị xử lý hình sự và kết quả thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp; việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ còn hình thức.

Cử tri và Nhân dân rất bức xúc về tình trạng lạm dụng quyền hạn làm trái quy định về công tác cán bộ; việc bổ nhiệm sai quy trình, thiếu hoặc không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành và địa phương.

Cử tri và Nhân dân khẳng định luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề nghị Đảng, Nhà nước quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kiên quyết xử lý những đảng viên, cán bộ, công chức có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, có hành vi tham nhũng, lãng phí, kể cả cán bộ đã nghỉ hưu;

Đồng thời công khai kết quả xử lý cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân biết để giám sát. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương đề xuất, hoàn thiện, sửa đổi quy định pháp luật có liên quan nhằm ngăn chặn những kẽ hở trong công tác tổ chức cán bộ; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Nhân dân, báo chí trong phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Minh Phong

Tin tiêu điểm