Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 9/2/2017 12:42

Công nhận các xã An toàn khu tại Quảng Nam

GD&TĐ - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa công nhận 4 xã thuộc huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam là xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Các xã được công nhận gồm: Trà Giáp, Trà Giác, Trà Tân, Trà Đốc.

Các xã trên được thực hiện các chính sách ưu đãi do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ

Tin tiêu điểm