Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 2/10/2013 17:52

Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI

Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI

(GD&TĐ) - Sáng nay (2/10), Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT phối hợp với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đã tổ chức “Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI”.

(GD&TĐ) - Sáng nay (2/10), Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT phối hợp với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đã tổ chức “Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI” đến toàn thể các đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức và lao động.

Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT- Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Phạm Ngọc Phương phát biểu khai mạc Hội nghị
Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT- Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Phạm Ngọc Phương phát biểu khai mạc Hội nghị

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Trần Công Phong và lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, cơ quan trực thuộc Bộ GD&ĐT cùng hơn 300 đoàn viên đã dự Hội nghị.

Đây là những Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Kiểm tra Công đoàn cơ quan Bộ và các đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức và lao động... do nhiều điều kiện khác nhau chưa tham gia được các lớp học Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI do Đảng ủy Bộ GD&ĐT tổ chức.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ GD&Đ, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Phạm Ngọc Phương nêu rõ: Việc nghiên cứu các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị TƯ 7, BCH Trung ương Đảng khóa XI có ý nghĩa sâu sắc và nhiều nội dung quan trọng, trong đó có những vấn đề khó, phức tạp và nhạy cảm.

Ông Phương đề nghị tập trung nghiên cứu, trao đổi, thảo luận những nội dung Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị TƯ 7 một cách nghiêm túc và gương mẫu thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị TƯ; đồng thời gắn với nhiệm vụ chuyên môn của toàn ngành và thực hiện tốt các nhiệm vụ Chiến lược GD&ĐT giai đoạn 2011 - 2020.

Đặc biệt, sẵn sàng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” mà Hội nghị TƯ 8 đang bàn bạc và cho ý kiến.

Theo kế hoạch, Hội nghị này phải được triển khai sớm hơn. Tuy nhiên, do thời gian, công việc đặc thù của ngành Giáo dục là phải chuẩn bị khai giảng năm học mới chính vì vậy, Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã cho phép lùi thời gian triển khai Hội nghị đến đầu tháng 10/2013.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI của Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT tổ chức.
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI của Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT tổ chức.

Tại Hội nghị, các đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức và lao động đã được PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương - giảng, trao đổi cặn kẽ về những Nghị quyết, Kết luận quan trọng mà Hội nghị Trung ương 7 khóa XI đã thông qua.

Bá Hải