Bản in

Thời sự

Thứ Bảy, 6/10/2018 08:42

Công điện của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gửi công điện đến các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm và các đơn vị trực thuộc Bộ.

Công điện ghi rõ: Thực hiện Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức tang lễ đồng chí Đỗ Mười, Nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức Lễ Quốc tang, trong 02 ngày (ngày 06 và 07 tháng 10 năm 2018).

Nhằm đảm bảo nghi thức Lễ Quốc tang, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm và các đơn vị trực thuộc Bộ dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí khác;

Các cơ quan công sở treo cờ rủ theo quy định của Lễ Quốc tang trong 02 ngày (ngày 06 và 07 tháng 10 năm 2018).

Lập Phương