Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 14/7/2017 16:35

Công bố kết quả quan trắc môi trường biển 4 tỉnh miền Trung

Công bố kết quả quan trắc môi trường biển 4 tỉnh miền Trung

Bộ TN&MT vừa công bố kết quả chương trình quan trắc đánh giá lại hiện trạng môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung.

Bộ TN&MT cho hay từ ngày 4 đến ngày 9/5/2017, Bộ đã triển khai chương trình quan trắc để đánh giá lại hiện trạng môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung sau 1 năm xảy ra sự cố.

Kết quả từ các chương trình quan trắc nêu trên cho thấy, chất lượng môi trường biển bao gồm nước biển và trầm tích biển tại 4 tỉnh miền Trung đã ổn định, bảo đảm cho mục đích nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh và khu vực bãi tắm, thể thao dưới nước (đối chiếu với QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển và QCVN 43:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích).

Đặc biệt, các thông số gây ô nhiễm trong thời gian xảy ra sự cố là tổng phenol và sắt đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT và thấp hơn rất nhiều so với kết quả quan trắc năm 2016.

Để tiếp tục theo dõi, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường biển ven bờ, Bộ TN&MT đề nghị UBND 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên -Huế phối hợp với Bộ giám sát chặt chẽ nguồn phát thải từ Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh; kết nối dữ liệu, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng công nghệ hiện đại trong giám sát, cảnh báo ô nhiễm môi trường biển. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả quan trắc về Bộ TN&MT để công bố trên Cổng TTĐT của Bộ và các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo Chinhphu.vn