Thời sự

Có 96.611 DN đăng ký thành lập mới trong 9 tháng qua

TRƯƠNG HUYỀN - 15:42 04/10/2018
Tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 9 tháng năm nay lên hơn 119,5 nghìn DN Tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 9 tháng năm nay lên hơn 119,5 nghìn DN

Nếu tính cả 1.881,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 9 tháng năm 2018 là 2.845,3 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 22.897 DN quay trở lại hoạt động, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 9 tháng năm nay lên hơn 119,5 nghìn DN. Tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới 9 tháng năm 2018 là 819,7 nghìn người, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, số DN tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng năm 2018 là 73.103 DN, tăng 48,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 23.053 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 24,6% và 50.050 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 62,3%. Số DN hoàn tất thủ tục giải thể trong 9 tháng năm 2018 là 11.536 DN, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 10.591 DN có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,8% và tăng 32%.

Cũng theo cơ quan thống kê, kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các DN ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III/2018 cho thấy: Có 43,1% số DN đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý III năm nay tốt hơn quý trước; 17,8% số DN đánh giá gặp khó khăn và 39,1% số DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định. Dự kiến quý IV so với quý III năm nay, có 52,5% số DN đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 11,7% số DN dự báo khó khăn hơn và 35,8% số DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Trương Huyền

Bình luận của bạn đọc