Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 26/6/2015 17:30

Chuyển mục đích sử dụng đất tại TP Hồ Chí Minh

Chuyển mục đích sử dụng đất tại TP Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chuyển mục đích sử dụng gần 150 ha đất trồng lúa để thực hiện một số dự án, công trình trên địa bàn Thành phố.
Các dự án, công trình trên gồm: Dự án đất xây dựng khu công nghiệp; dự án đất bãi thải, xử lý chất thải; dự án xây dựng đường giao thông; dự án xây dựng khu nhà ở tại đô thị.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ