Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 27/3/2017 21:00

Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Long An

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 66,65 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ

Tin tiêu điểm