Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 9/3/2017 23:12

Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Lào Cai

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Lào Cai quyết định chuyển mục đích sử dụng 36 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên để thực hiện dự án, công trình theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư nêu tại Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ

Tin tiêu điểm