Bản in

Thời sự

Thứ Bảy, 11/2/2017 15:12

Chuyển mục đích sử dụng đất tại Hà Nội

Chuyển mục đích sử dụng đất tại Hà Nội

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND thành phố Hà Nội quyết định chuyển mục đích sử dụng 61,8 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ

Tin tiêu điểm