Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 9/11/2018 08:31

Sai phạm ở Dự án Bãi đỗ xe tĩnh thành phố Điện Biên Phủ:

Chuyển cơ quan điều tra nếu không khắc phục

Nhiều công trình xây dựng không phép, vi phạm tĩnh không sân bay Điện Biên PhủNhiều công trình xây dựng không phép, vi phạm tĩnh không sân bay Điện Biên Phủ

GD&TĐ - Theo ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nếu Công ty cổ phần Vận tải Ô tô Điện Biên (Công ty Ô tô Điện Biên) không hoàn thành nghĩa vụ tài chính và tháo dỡ những công trình vi phạm trước ngày 30/12/2018, hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý.

Cố ý làm sai

Dự án Bãi đỗ xe tĩnh thành phố Điện Biên Phủ được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2053/QĐ-UB ngày 14/11/2003 và được điều chỉnh tại Quyết định 482/QĐ-UBND ngày 6/5/2008. Trên cơ sở quy hoạch chi tiết và nhu cầu của Công ty Ô tô Điện Biên, UBND tỉnh đã cho phép công ty này thuê đất để xây dựng bãi đỗ xe tĩnh thành phố Điện Biên Phủ tại Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 2/7/2008 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 18/12/2015.

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra liên ngành và Sở TN&MT Điện Biên, các sai phạm này là rất nghiêm trọng và có tính chất cố ý làm sai. Kết luận cũng nêu rõ, việc để xảy ra các tồn tại, sai phạm, trách nhiệm trước hết thuộc về Công ty Ô tô Điện Biên cùng các cơ quan quản lý Nhà nước do thiếu quyết liệt trong việc xử lý, tham mưu theo thẩm quyền. 

Thông báo Kết luận số 47/TB-UBND ngày 2/11/2018 của UBND tỉnh Điện Biên liên quan đến những sai phạm của Công ty Ô tô Điện Biên nêu rõ: Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, chủ đầu tư (Công ty Ô tô Điện Biên) đã lợi dụng các kẽ hở để cố ý triển khai sai so với quy hoạch được duyệt. Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra liên ngành và Sở TN&MT Điện Biên, các sai phạm này là rất nghiêm trọng và có tính chất cố ý làm sai. Kết luận cũng nêu rõ, việc để xảy ra các tồn tại, sai phạm, trách nhiệm trước hết thuộc về Công ty Ô tô Điện Biên cùng các cơ quan quản lý Nhà nước do thiếu quyết liệt trong việc xử lý, tham mưu theo thẩm quyền.

Theo đó, Sở Xây dựng mặc dù đã có các lần thanh tra, kiểm tra nhưng xử lý chưa dứt điểm, thiếu kiên quyết dẫn đến phát sinh thêm các nội dung không cần thiết, đặc biệt trong công tác cấp phép xây dựng tạm và yêu cầu tháo dỡ các công trình sai phạm. UBND thành phố Điện Biên Phủ không thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn, không kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các sai phạm. Cảng hàng không Điện Biên chưa sâu sát trong việc quản lý chiều cao tĩnh không trong khu vực quy hoạch, không kịp thời phát hiện, chưa có các biện pháp quyết liệt để xử lý sai phạm của Công ty Ô tô Điện Biên.

  • Dự án “treo” một thập kỷ rưỡi, tạo hình ảnh nhếch nhác cho thành phố Điện Biên Phủ

Xử lý nghiêm

Kết luận số 47/TB-UBNDĐ của UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu: Công ty Ô tô Điện Biên nộp đủ tiền thuê đất còn nợ; Tự tháo dỡ các công trình vi phạm, hoàn thành trước ngày 30/12/2018. Đến thời gian trên, nếu chủ đầu tư chưa hoàn thành, UBND tỉnh Điện Biên sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ dự án đến cơ quan điều tra để xem xét xử lý các sai phạm theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng lập Biên bản xử lý các sai phạm của Công ty Ô tô Điện biên; Chủ trì phối hợp với Sở TN&MT, UBND thành phố Điện Biên Phủ, các ngành, đơn vị liên quan đôn đốc, giám sát Công ty Ô tô Điện Biên phá dỡ các công trình sai phạm; đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/12/2018; Đồng thời nghiên cứu lập định hướng quy hoạch điều chỉnh chức năng sử dụng của khu vực đang triển khai thực hiện bãi đỗ xe tĩnh cho phù hợp.

Sở TN&MT chỉ đạo Thanh tra Sở lập biên bản đối với hành vi sử dụng đất không đúng mục đích và xử phạt vi phạm theo thẩm quyền. Chủ trì phối hợp với các Sở, UBND thành phố Điện Biên Phủ, Cục Thuế tỉnh, ngành có liên quan kiểm tra, giám sát việc khắc phục, xử lý vi phạm. Tổng hợp báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh trước ngày 10/1/2019. Bên cạnh đó, tham mưu UBND tỉnh Điện Biên xem xét, thu hồi toàn bộ quỹ đất đã giao Công ty Ô tô Điện Biên triển khai Dự án Bãi đỗ xe tĩnh để phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo quy hoạch phân khu Tây Bắc gắn với quy hoạch Cảng hàng không Điện Biên Phủ khi được UBND tỉnh phê duyệt.

Trường hợp Công ty Ô tô Điện Biên không hoàn thành các yêu cầu nêu trên, Sở TN&MT có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan: Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tham mưu, trình UBND tỉnh thu hồi toàn bộ diện tích đất đã cho công ty này thuê do vi phạm pháp luật đất đai; Tham mưu cho UBND tỉnh xem xét chuyển toàn bộ hồ sơ dự án và đề nghị Cơ quan điều tra thực hiện việc điều tra, xử lý các sai phạm trong triển khai dự án, gửi UBND tỉnh trước ngày 10/1/2019.

Ngọc Diệp

Tin tiêu điểm