Bản in

Thời sự

Chủ Nhật, 19/1/2014 16:33

Chú trọng nguồn sách phục vụ Đề án đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT

Chú trọng nguồn sách phục vụ Đề án đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT

GD&TĐ - Tập thể lãnh đạo Nhà xuất bản ĐHSP đến thăm và tặng cuốn sách Đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự nghiệp khoa học, giáo dục và đào tạo cho nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Trong cuốn sách, bài viết Anh là nguồn sáng mãi mãi không mờ trong Nhân dân, Quân đội và những người Cộng sản Việt Nam của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được Nhà xuất bản tuyển chọn và đặt ở vị trí đầu tiên trong phần hai của cuốn sách.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu biểu dương cán bộ Nhà xuất bản ĐHSP đã nỗ lực để kịp thời cho ra mắt cuốn sách vào đúng dịp 100 ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đồng thời, yêu cầu Nhà xuất bản ĐHSP với tư cách là Nhà xuất bản đầu tiên của khối đại học và của ngành Sư phạm, cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng xuất bản phẩm, chú trọng các cuốn sách phục vụ công tác giáo dục chính trị - tư tưởng. Đặc biệt nguồn sách, tài liệu phục vụ Đề án đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục và đào tạo vừa được Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) thông qua.

Hải Bình