Bản in

Thời sự

Chủ Nhật, 15/1/2017 22:26

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các cán bộ sĩ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: TTXVNChủ tịch nước Trần Đại Quang và các cán bộ sĩ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: TTXVN

Chiều 15/1, về thăm chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại tỉnh Nghệ An, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác đã tới thăm và chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Ghi nhận và đánh giá cao những chiến công, thành tích xuất sắc của Lực lượng vũ trang Quân khu 4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương Quân khu 4 là một trong những điểm sáng của toàn quân về tổ chức phong trào thi đua Quyết thắng, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống thiên tai, lũ lụt. Đặc biệt, trong tháng 9-10 vừa qua, trên địa bàn đã xảy ra mưa lũ, ngập lụt trên diện rộng, lực lượng vũ trang Quân khu đã tập trung hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và phương tiện kịp thời giúp đỡ nhân dân trong vùng bị ngập lụt, để lại hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Phân tích tình hình khu vực, thế giới và những tác động đối với đất nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý, những vấn đề mới, yêu cầu đang đặt ra ngày càng cao đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có lực lượng vũ trang Quân khu 4, phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với việc tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu 4 phải tăng cường công tác nắm, nghiên cứu, đánh giá và dự báo các tình huống phức tạp xảy ra, đặc biệt là trên các vùng biển, đảo, biên giới để chủ động có phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi từ xa, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng trời của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 cần tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh các phương án tác chiến, kế hoạch phòng thủ, phù hợp với sự phát triển của tình hình; chủ động phối hợp xây dựng và củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn, trên từng hướng chiến lược.

Cùng với đó, phải tiếp tục củng cố các đơn vị bộ đội thường trực theo kế hoạch tổ chức quân đội thời bình, bảo đảm tinh gọn, mạnh, cơ động nhanh, sẵn sàng chiến đấu cao trong các tình huống. Tổ chức huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, nâng cao năng lực chỉ huy, công tác tham mưu, bảo đảm hậu cần-kỹ thuật. Xây dựng lực lượng dự bị động viên có đủ số lượng, chất lượng, sẵn sàng động viên, mở rộng lực lượng khi cần thiết. Tiếp tục củng cố lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đặc biệt chú trọng dân quân tự vệ ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang căn dặn lực lượng vũ trang Quân khu 4 chú trọng làm tốt công tác dân vận, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân-dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc.

Bên cạnh đó, chú trọng gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế-quốc phòng trên địa bàn, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội. Làm tốt công tác hậu phương quân đội, tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh trên địa bàn thường xuyên giữ vững và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa lực lượng vũ trang Quân khu đối với quân đội và nhân dân các dân tộc Lào anh em, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 4 thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Chủ tịch nước cũng lưu ý tới nhiệm vụ tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Theo TTXVN

Tin tiêu điểm