Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 9/6/2015 20:10

Chốt danh sách thi tuyển Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam

Chốt danh sách thi tuyển Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định "Phê duyệt danh sách người dự thi tuyển Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam".

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2042 /QĐ-BGTVT ngày 8/6/2015 "Phê duyệt danh sách người dự thi tuyển Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam".

Theo đó, danh sách người dự thi tuyển Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam gồm 5 ứng viên sau:

1. Ông Trần Hoài An, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất;

2. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Tiến sĩ, Phó Trưởng khoa Khoa Điện tử viễn thông hàng không, Học viện Hàng không Việt Nam;

3. Bà Nguyễn Thị Hải Hằng, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam;

4. Ông Nguyễn Quốc Hiển, Tiến sĩ, Trưởng khoa Khoa Công trình giao thông, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;

5. Ông Nguyễn Hải Quang, Tiến sĩ, Trưởng phòng Phòng Đào tạo, Học viện Hàng không Việt Nam.

Theo Quyết định, Học viện Hàng không Việt Nam và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải có liên quan có trách nhiệm cung cấp tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dự thi được tiếp cận, tìm hiểu thông tin về tình hình tổ chức, hoạt động của Học viện Hàng không Việt Nam, của ngành Giao thông vận tải trong thời gian qua để thu thập số liệu phục vụ cho việc thi tuyển.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo vov