Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 26/1/2018 11:10

Chính phủ yêu cầu đảm bảo cung cấp đủ điện cho sinh hoạt, phát triển sản xuất

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN). Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu đảm bảo cung cấp đủ điện cho sinh hoạt, phát triển sản xuất

Đất nước ta đang trong thời kỳ thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với mục tiêu sớm trở thành một nước cơ bản theo hướng hiện đại.

Để đạt được mục tiêu trên, ngoài việc thực hiện ba đột phá chiến lược thì phải bảo đảm an ninh năng lượng, trong đó phải cung cấp đủ điện cho sự phát triển của đất nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu ngành điện tiếp tục quán triệt đi trước một bước bảo đảm cung cấp đủ điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu điện cho sinh hoạt của nhân dân; thúc đẩy phát triển thị trường điện cạnh tranh và điều hành giá điện theo cơ chế thị trường; tăng cường các biện pháp thúc đẩy sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, quản lý nhu cầu điện.

Phó Thủ tướng yêu cầu EVN công khai và minh bạch chi phí, giá thành, giá điện; kiên quyết phòng chống tham nhũng. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và điều hành, nhất là tài chính.

Tập đoàn cần bám sát chủ đề năm 2018 của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” để triển khai, quán triệt đến từng đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn nhất là trong quản lý tài chính và đầu tư xây dựng các công trình.

EVN cần thực hiện nghiêm việc xây dựng, phát triển ngành điện đi đôi với bảo vệ môi trường; lựa chọn công nghệ các dự án điện thân thiện môi trường, phù hợp với trình độ, điều kiện của nước ta, có lộ trình phù hợp. Phối hợp các Bộ, ngành trong xử lý chất thải của các nhà máy nhiệt điện.

Phát triển nguồn nhân lực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên; xây dựng được văn hóa của Tập đoàn và của ngành điện lực nói chung theo hướng phục vụ vì doanh nghiệp và người dân; tiếp tục quan tâm đến các hoạt động xã hội, từ thiện, hỗ trợ giúp đỡ người dân ở những địa bàn khó khăn, những địa phương Tập đoàn đang đầu tư.

Minh Phong