Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT chỉ đạo biên soạn sách giáo khoa mới theo đúng lộ trình

MINH PHONG - 21:25 10/04/2019
Ảnh minh họa/internet. Ảnh minh họa/internet.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT chỉ đạo biên soạn sách giáo khoa (SGK) mới theo đúng lộ trình Quốc hội đã thông qua; tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, không để tái diễn tiêu cực;

Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đạo đức, văn hóa, kỹ năng cho học sinh; ban hành quy tắc văn hóa ứng xử trong trường học; tăng cường kiểm tra, giám sát các địa phương, bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường.

Các địa phương theo phân cấp quản lý chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường tại địa phương; chủ động kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm khắc người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra phạm.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh tự chủ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

Đẩy mạnh đào tạo cấp chứng chỉ nghề cho lao động; phân luồng liên thông dạy văn hóa cho học sinh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm đẩy nhanh quy mô đào tạo và số lao động có chứng chỉ;

Ngoài ra, chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT kiểm tra, có giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; khẩn trương hình thành mạng lưới bảo vệ trẻ em cấp cơ sở.

Minh Phong

Bình luận của bạn đọc