Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 20/11/2013 07:00

Chính phủ thực hiện nghiêm túc lời hứa trước Quốc hội

Chính phủ thực hiện nghiêm túc lời hứa trước Quốc hội

Kết thúc phần thảo luận về Báo cáo của Chính phủ thực hiện Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đăng đàn tiếp thu ý kiến đại biểu và đề ra các giải pháp khắc phục.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Kết thúc phần thảo luận về Báo cáo của Chính phủ thực hiện Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đăng đàn tiếp thu ý kiến đại biểu và đề ra các giải pháp khắc phục.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, ý kiến của các đại biểu Quốc hội rất sâu sắc, thẳng thắn, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xin tiếp thu và xử lý quyết liệt hơn các vấn đề được đề cập. Theo Phó Thủ tướng, trong suốt thời gian qua, Chính phủ nỗ lực làm việc thường xuyên, liên tục để thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, góp phần phát triển kinh tế-xã hội như ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững.

Chính phủ đã chỉ đạo rà soát, loại khỏi quy hoạch 4 dự án thủy điện lớn và nhiều dự án thủy điện nhỏ, ảnh hưởng đến môi trường sống, sinh thái rừng... Chính phủ cũng nhận thấy còn nhiều việc phải làm, trong đó có những vấn đề cần có thời gian, nguồn lực.

Về chủ quan, Chính phủ xin tiếp thu và đề ra một số biện pháp lớn như tiếp tục xây dựng sớm các chính sách, pháp luật kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành. Cần có giải pháp về khoa học công nghệ để ứng dụng trong đời sống, nhất là trong sản xuất và chế biến các sản phẩm nông nghiệp; nghiêm túc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, trong đó phải xử lý nghiêm minh, kể cả hình sự những tổ chức, cá nhân nào gây ra hậu quả cho người dân và xã hội; cần phối hợp và phân định trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương theo mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội mà Quốc hội đề ra; đề cao đạo đức xã hội, yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trước nhân dân. Đặc biệt, phải thực hiện nghiêm túc lời hứa trước Quốc hội.

Kết luận phiên thảo luận sáng nay về Báo cáo thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nêu rõ, buổi sáng đã có 5 vị Bộ trưởng, trưởng ngành có báo cáo trước các vấn đề nêu ra của đại biểu.

Qua thảo luận, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành trong việc triển khai các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội tại các Kỳ họp trước. Chính phủ và các bộ, ngành đã có tinh thần trách nhiệm cao, với các giải pháp tích cực nhằm thực hiện các yêu cầu của Quốc hội tại các Nghị quyết về hoạt động chất vấn.

Các đại biểu cho rằng, tại kỳ họp này việc thảo luận về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp trước là điểm mới, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác giám sát của Quốc hội, góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, đáp ứng yêu cầu của đại biểu và nguyện vọng của cử tri.

Các ý kiến cho rằng, mặc dù Chính phủ và các bộ, ngành có nhiều nỗ lực, nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên việc thực hiện nghị quyết, cơ chế chính sách và hệ thống pháp luật chưa đồng bộ. Đặc biệt, một số lĩnh vực gây bức xúc trong dư luận nhân dân như bão lụt, thủy điện xả lũ, y đức...

Đa số đại biểu tán thành với các giải pháp, đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành cần tích cực hơn nữa để thực hiện cho được các chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp trước.

Ngoài ra, các ý kiến của đại biểu, trả lời của các Bộ trưởng, ý kiến tiếp thu của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh một số giải pháp cụ thể. Để tổ chức thực hiện, các Bộ trưởng, trưởng ngành cần tiếp tục quán triệt, chỉ đạo sát sao, tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, chỉ đạo chặt chẽ các địa phương trong tổ chức thực hiện các giải pháp của Chính phủ và nêu trong các Nghị quyết của Quốc hội. Có cơ chế kiểm tra, thanh tra, phân công cụ thể gắn với trách nhiệm của từng bộ, ngành, cá nhân và đơn vị.

Theo Chinhphu.vn