Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 3/7/2017 20:36

Chính phủ: Đổi mới bằng việc làm cụ thể, đột phá

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2017.

Xây dựng nền hành chính phục vụ

Cụ thể: Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ đã xem xét, xử lý gần 1.500 phiếu trình giải quyết công việc; ký ban hành 35 nghị quyết, 73 nghị định; 21 quyết định quy phạm pháp luật; 868 quyết định cá biệt và 9.388 văn bản chỉ đạo, điều hành khác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ đã thực hiện 75 chuyến công tác, làm việc với địa phương, cơ sở, trực tiếp thị sát tình hình, giải quyết gần 355 kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho địa phương, người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì 14 Hội nghị toàn quốc, hơn 500 cuộc họp để trực tiếp lắng nghe, chỉ đạo xử lý, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực.

“Đặc biệt là việc dành thời gian thỏa đáng để trao đổi, trực tiếp lắng nghe ý kiến góp ý, kiến nghị của nhân dân và doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, những vấn đề bức xúc dư luận xã hội quan tâm… đã thể hiện tinh thần lắng nghe, xây dựng nền hành chính phục vụ”- Bộ trưởng Mai Tiến Dũng phát biểu.

Các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội nghị Trung ương, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được chuẩn bị đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng số đề án các bộ, cơ quan, địa phương phải trình theo Chương trình công tác là 200 đề án; tính đến ngày 30/6, các Bộ, cơ quan đã trình 123 đề án, đạt 61,5% kế hoạch.

Phát huy vai trò Tổ công tác của Thủ tướng, việc thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương chuyển biến tích cực. Trong tổng số 13.054 nhiệm vụ được giao từ đầu năm tới nay, có 6.987 nhiệm vụ đã hoàn thành, 6.067 nhiệm vụ chưa hoàn thành (gồm 5.863 nhiệm vụ trong hạn và 204 nhiệm vụ quá hạn).

Như vậy, số nhiệm vụ quá hạn giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm trước, số nhiệm vụ quá hạn chỉ chiếm 2,8%, giảm 22,2% so với trước thời điểm Tổ công tác được thành lập.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2017. - Ảnh: VGP 
Đổi mới bằng việc làm cụ thể, đột phá

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Kiên định, nhất quán thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước năm 2017 theo mục tiêu đã được Quốc hội thông qua.

Chính phủ đã chủ động xây dựng phương án, kịch bản tăng trưởng cho từng quý còn lại và cả năm 2017; thống nhất giao chỉ tiêu tăng trưởng cho từng khu vực kinh tế và một số ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế; đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ chủ trì và tham dự chỉ đạo nhiều hội nghị chuyên đề về phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nền nông nghiệp thông minh; tham dự 19 hội nghị xúc tiến đầu tư tại một số địa phương…

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục xác định công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên. Thực hiện rà soát tổng thể pháp luật về đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng, nhà ở, các chính sách cụ thể cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Qua đó, bước đầu xác định khoảng 30 Nghị định phải sửa đổi, bổ sung để tháo gỡ những vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia với mục tiêu bao quát, toàn diện hơn. Chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, trước mắt là công tác tổ chức cán bộ…

Chính phủ quan tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; cơ cấu lại khu vực doanh nghiệp nhà nước. Với 12 dự án thua lỗ, kém hiệu quả, đã giao 189 nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng dự án.

Hiện các bộ, cơ quan đã hoàn thành 122 nhiệm vụ, các dự án đều có phương án và lộ trình để giảm nguy cơ mất vốn, gây thiệt hại cho nhà nước, xử lý theo nguyên tắc và cơ chế thị trường, kiên quyết không dùng ngân sách nhà nước để bù lỗ, bước đầu tình hình sản xuất kinh doanh của một số dự án có chuyển biến tích cực.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tập trung thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tăng cường quản lý và thực hiện các giải pháp về bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại và tiến trình hội nhập quốc tế; xây dựng Chính phủ điện tử…

Qua một nửa chặng đường của năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Các Bộ ngành đã tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, nhất là các Nghị quyết 01, 19, 35 và Chỉ thị số 24 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 và nhất quán quan điểm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm là 6,7%, nhưng không tăng trưởng bằng mọi giá; tăng trưởng phải gắn với ổn định vĩ mô, bảo đảm chất lượng và phát triển bền vững.
Đến nay, tăng trưởng GDP 6 tháng ước đạt 5,73%, cao hơn mức 5,52% cùng kỳ năm ngoái (cả năm 2016 đạt 6,21%), muốn đạt được tăng trưởng 6,7%, thì 6 tháng cuối năm phải đạt được tăng trưởng 7,4%.

Minh Phong